Impact story

‘Groen kapitaal’ als basis voor een gezonde leefomgeving

West-Europese steden gaan een onzekere toekomst tegemoet waar het gaat om klimaatverandering, bevolkingsgroei en mobiliteit. Daarom maken veel steden strategische keuzes over stedelijke verdichting, vergroening en duurzaamheid.

Motivatie

Den Haag is een groene stad aan zee, met brede stranden, duinen en lange groene boulevards. De bossen, parken, duinen, landgoederen, wijk- en buurtparken, openbare tuinen en boulevards dragen onmiskenbaar bij aan het specifieke karakter van de stad. Den Haag groeit en de wensen en behoeften van bewoners en bedrijven veranderen. Door de groeiende bevolking en het bijbehorende ruimtegebruik staat de algehele kwaliteit van leven, en dan met name de groene omgeving, onder druk.

Oplossing

De huidige situatie is in kaart gebracht om te beschrijven welke gebieden al groen zijn en wat de kenmerken van de groene structuur zijn (bijvoorbeeld boomdichtheid en -hoogte). Bovendien is de relatie bepaald tussen sociaaleconomische kenmerken, zoals bevolkingsdichtheid, waarde van het onroerend goed, en gezondheid. Daarvoor zijn satellietbeelden met groene gebieden geanalyseerd in combinatie met demografische gegevens. Er werd een zeer duidelijke statistische correlatie tussen de conditie van de bewoners en het groen in wijken gevonden: hoe meer groen per inwoner, hoe beter de conditie van de bevolking in de wijk. Ook bleken de bewoners in wijken met meer groen minder zwaarlijvig.

Hoe groener een wijk, hoe beter de conditie van de inwoners

Impact en toekomstperspectief

Vooral in buurten waar de inwoners een slechte conditie hebben en zwaarlijvig zijn, kan vergroening van de wijk de gezondheid van de bevolking verbeteren. Een volgende stap is het aanwijzen van locaties waar actie kan worden ondernomen, zoals het vervangen van tegels door groen.

thehaguegreenmap.png