Dossier

Handelsverdragen

Handelsakkoorden, handelsverdragen of handelsovereenkomsten zijn bindende afspraken die landen of internationale organisaties met elkaar afsluiten. Hiermee willen men de handel tussen de deelnemende landen bevorderen. De toenemende globalisering maakt dergelijke afspraken steeds vaker nodig of gewenst.

Voorbeelden van handelsverdragen

Een voorbeeld van handelsverdragen zijn de Europese afspraken met het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de Brexit. Andere voorbeelden zijn TTIP, de EU-Morocco Association Agreement, de EU-Mercosur trade agreement en het verdrag tussen EU en Japan.

Onderzoek naar handelsverdragen

WUR kan helpen inzicht te krijgen in de effecten van handelsakkoorden en scenario's doorrekenen.

Inzicht in effecten

Op het moment dat eerdere afspraken tussentijds worden geëvalueerd of nieuwe afspraken worden gemaakt, is het voor de onderhandelaars noodzakelijk te weten wat de effecten van beslissingen zullen zijn op de agrofoodsector en visserij.

Doorrekenen scenario's

Wageningen University & Research geeft gedetailleerde inzichten van te verwachten uitkomsten voor de verschillende sectoren en voedselgroepen, door verscheidene scenario’s door te rekenen. Zo kan op basis van feiten de beste beslissing worden gemaakt.

Brexit handelsakkoord

Het VK heeft de EU verlaten op 31 januari 2020. Wageningen University & Research (WUR) doet onderzoek naar de gevolgen hiervan, bijvoorbeeld voor de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Deze sector exporteert 10 procent van zijn producten naar het VK.