Impact story

Het vergroenen van stedelijke gebieden in particulier eigendom

Ons klimaat verandert. Steeds vaker worden we geconfronteerd met extreme neerslag, hitte en perioden van langdurige droogte. Zware regenval zorgt voor overstromingen. Droogte en hitte veroorzaken schade aan infrastructuur en leiden tot een lagere grondwaterspiegel. Wanneer bewoners de omgeving van hun huis verharden, bijvoorbeeld hun tuin, kan water daar niet meer de grond instromen en neemt de temperatuur in de stad toe. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens, dier en natuur. Het vergroenen van tuinen en de publieke ruimte in steden is daarom ontzettend belangrijk.

Motivatie

In Nederland nemen gemeenten maatregelen om het ‘verstenen’ van de publieke ruimte te voorkomen. Desondanks zijn grote stedelijke gebieden in particuliere handen. Vaak zijn deze ingericht met veel verharding om op onderhoud te besparen. Gemeenten hebben geen wettelijke invloed op hoe deze particuliere eigendommen moeten worden beheerd.

Oplossing

Operatie Steenbreek is opgezet om particulieren te informeren over de gevolgen van verharde tuinen en hen over te halen tuintegels te vervangen door groen. Steenbreek is een initiatief van pioniers uit de academische en publiek-bestuurlijke sfeer, die dit probleem onder de aandacht wilden brengen bij het grote publiek. Hiervoor zet Steenbreek informatiepunten op bij tuincentra en festivals, worden er buurtcampagnes georganiseerd waarbij bewoners een tuintegel voor een plant kunnen ruilen en wordt gevraagd aan de makers van themaprogramma’s op televisie om groene tuinen te promoten.

Meer dan 80 gemeenten in Nederland doen inmiddels mee aan dit initiatief

Impact en toekomstperspectief

Meer dan 20 procent van de Nederlandse gemeenten en waterschappen doet mee aan de in 2015 gestarte Operatie Steenbreek, net als negen landelijke stichtingen, één provincie en 80 gemeenten uit het hele land.

case-steenbreek-extra-image.jpg