Nieuws

Jaarlijkse bijdrage zeven ecosysteemdiensten aan Limburgse economie meer dan 100 miljoen euro

Published on
12 mei 2015

De jaarlijkse bijdrage van zeven ecosysteemdiensten aan de economie van Limburg kan worden geschat op zo’n 112 miljoen euro. Dit blijkt uit een studie van Roy Remme, Matthias Schröter en Lars Hein van Wageningen Universiteit, in samenwerking met Bram Edens. Doel van de studie was om kennis te ontwikkelen van de monetaire bijdrage van ecosystemen aan onze economie. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Ecological Economics.

De onderzoekers hebben zeven ecosysteemdiensten gewaardeerd: gewasproductie, veevoerproductie, drinkwaterproductie, fijnstofafvanging door vegetatie, koolstofvastlegging, natuurtoerisme en jacht. De studie is uitgevoerd als toets van een deel van het ‘System of Environmental-Economic Accounts’, een raamwerk voor ecosysteem accounting dat is ontwikkeld onder aanvoering van de Statistiek Divisie van de Verenigde Naties. Het doel van ecosysteem accounting is om kennis te ontwikkelen van de bijdragen van ecosystemen aan onze economie. In de studie zijn modellen voor ecosysteemdiensten ontwikkeld om de ruimtelijke verdeling van de monetaire waarden binnen Limburg in beeld te brengen. De ecosysteemdiensten met de hoogste monetaire waarden zijn de bijdrage aan gewasproductie (€46 miljoen) en natuurtoerisme (€39 miljoen). Koolstofvastlegging en fijnstofafvanging hadden de laagste waarden (€2 miljoen). Gebieden met de hoogste waarden waren in het Zuid-Limburgse heuvelland te vinden, met name vanwege natuurtoerisme en drinkwaterwingebieden. De gemeentes Gennep en Echt-Susteren hadden relatief hoge waarden vanwege de aanwezige drinkwaterwingebieden.

Het onderzoek geeft inzicht in de methodes die gebruikt kunnen worden voor ecosysteem accounting. Bij het monetair waarderen wordt hierbij alleen rekening gehouden met productie en consumptie van de economie als geheel, niet met een welvaartsbenadering waarbij ook de waarden die mensen aan bepaalde diensten toekennen worden meegenomen. Daarnaast zijn sommige ecosysteemdiensten, zoals belevingswaarden, nog niet goed te ondervangen in ecosysteem accounting. De uitkomst van de studie moet dan ook niet worden gezien als de totale monetaire waarde van ecosysteemdiensten in Limburg.

Het onderzoek signaleert dat er investeringen nodig zijn om de ecosysteemdienstdata te verzamelen die nodig zijn om voor alle ecosysteemdiensten monetaire accounts te ontwikkelen. In combinatie met fysische accounts kunnen monetaire accounts een goed beeld geven van de bijdrage van ecosystemen aan economische activiteiten, en hoe veranderingen in ecosystemen de economie zal beinvloeden. Ecosysteem accounting kan beleidsmakers relevante informatie leveren voor beleid op het gebied van landgebruik en ruimtelijke ordening. Daarnaast kan het als een ‘early warning’ systeem functioneren voor het signaleren van verliezen aan ecosysteemdiensten en de mogelijke gevolgen daarvan.

Lees het artikel: