Nieuws

Jaarverslag 2022: na twee jaar een eerste oogst

Gepubliceerd op
22 februari 2023

Graag informeert het TKI-onderzoeksproject ‘Wetenschappelijke Bodemvorming onder de Voedselbosbouw’ geïnteresseerden over de stand van zaken van het project, dat nu halverwege zijn looptijd is.

Updates van werkpakketten

Download het jaarverslag van 2022.

Naast inhoudelijke updates van de werkpakketten zetten de projectleden hun plannen voor het jaar 2023 uiteen. Daarnaast kijken ze terug naar hoe ze in 2022 hun stakeholders en het publiek hebben bereikt, via nieuwsberichten die ze zelf publiceerden én via interviews voor reguliere media.

Inzichten en verbindingen

Na twee jaar monitoren zijn er nu de eerste voorzichtige inzichten. Er zijn verbindingen ontstaan met ander monitoringsonderzoek, en er ontstaat aandacht voor het werk, zowel wetenschappelijk als vanuit de media. Vol enthousiasme gaan de onderzoekers ook komend jaar aan de slag om een stevige basis te leggen voor wetenschappelijk onderzoek aan de vele kansen die de voedselbosbouw bieden.