Impact story

Kennis leidt tot motivatie: WUR en geintegreerde landbouwplanning in Burundi

Ondanks de vruchtbare grond en het uitstekende klimaat in Burundi levert de landbouw in dat land nauwelijks inkomsten op. Dit is geen vrije keuze, maar een gevolg van het lot: de boeren hebben geen andere mogelijkheid. Daarom zijn ze vaak niet gemotiveerd om in hun bedrijf te investeren en bovendien beschikken ze niet over de middelen en landbouwkundige kennis om de opbrengst te verhogen.

Als gevolg van de voortdurende productiviteitsafname willen veel boeren weg van het platteland. De PIP-aanpak (‘Plan Intégré du Paysan’ in het Frans) is een geïntegreerde landbouwplanning die door Aad Kessler van Wageningen Environmental Research is ontwikkeld. De planning is bedoeld om van deze boeren duurzame ondernemers te maken en verandering te brengen in de Burundese situatie.

Gemotiveerde mensen en gezond land

Bij de PIP-aanpak staan twee cruciale kwesties centraal: gemotiveerde mensen en gezond land. Allereerst leren de boeren over bedrijfsplanning en beter bodem- en gewasbeheer. Door dit toe te passen, kunnen ze de opbrengst van hun bedrijf vaak verdrievoudigen. De landbouwkundige kennis stimuleert boeren nog meer om te investeren in gezonde grond, waardoor ze zeker kunnen zijn van een duurzame productietoename. Zulke gemotiveerde boeren zijn trots op hun beroep, worden goede beheerders van hun land en inspireren andere boeren om hetzelfde te doen.

Verduurzaming van de landbouw

In de afgelopen jaren zijn meer dan 30.000 Burundese huishoudens bereikt met de PIP-aanpak. WUR staat garant voor de duurzaamheid van het plan, waardoor de boeren weer intrinsiek gemotiveerd worden om te investeren in hun bedrijf. Dit hernieuwde vertrouwen, dat hun bedrijf de basis is voor een duurzaam bestaan, moedigt hen aan om in hun dorp te blijven. De boeren werken nu ook vaker samen. Ze vormen coöperaties, waardoor hun voedselzekerheid ook is toegenomen. Deze verandering is duurzaam, omdat het is gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid. De boeren werken dus zelf aan verduurzaming van de landbouw.