Project

Kennisuitwisseling BRO

Communicatie naar de gebruikers van de BRO en BIS Nederland over huidige ontwikkelingen is van groot belang. In overleg met het programmabureau BRO wordt de communicatie mbt de vorderingen en producten vormgegeven. Het programmabureau draagt zorg voor communicatie m.b.t. de realisatie van de BRO (technische IT kant, ketentesten).

Binnen dit BIS Nederland project wordt de communicatie mbt de Actualisatie projecten vanuit Wageningen Environmental Research gedaan. Hierin zal de lijn van voorgaande jaren worden voortgezet. De doelstelling is een nieuwsbrief per kwartaal mits voldoende kopij aanwezig is, het organiseren van het jaarlijkse BIS Symposium voor gebruikers, het aanleveren van kopij voor BRO nieuwsbrieven, het maken en opleveren van een korte film die het gebruik van de BIS Nederland en de ' Wageningse' BRO producten moet stimuleren.

Publicaties