Bijeenkomst

KIWK-themabijeenkomst 'Van kennis naar impuls! Deel 2. Bodem & de KRW'

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) houdt in aanloop naar het slotsymposium drie online themabijeenkomsten over waterkwaliteit. Daarin slaan we een brug tussen de kennis, inzichten en instrumenten die binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit toepasbaar zijn gemaakt en de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. Hoe kunnen beleidsmakers en bestuurders de kennis, inzichten en instrumenten gebruiken om de waterkwaliteit verder te verbeteren? Op donderdag 9 juni gaan we het hebben over 'bodem en de KRW'.

Organisator Wageningen Environmental Research
Datum

do 9 juni 2022 10:00 tot 13:00

In deze tweede bijeenkomst gaan de projectleiders en vertegenwoordigers van gebruikers, zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven van de KIWK-projecten Grondwater, Gedrag en Nutriënten met elkaar in debat over bodem, bodemkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water.

Meer weten? Kijk op de website van de KIWK. U kunt zich ook al aanmelden: