Activiteit

LGN-middag

Tijdens de LGN-middag wordt stilgestaan bij het gereedkomen van de nieuwste versie van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland: LGN2021 en bij het beschikbaar stellen van LGN als Open Data.

Organisator Wageningen Environmental Research
Datum

do 26 januari 2023 13:00 tot 17:00

Locatie Gaia, gebouwnummer 101

De LGN-middag vindt plaats in Wageningen op de Campus in gebouw Gaia (gebouw 101, Droevendaalsesteeg 3).

We willen u die middag inspireren met een interessante keynote over landgebruik en bodembedekking door David van Zelm van Eldik (Programmaleider ONS Landschap bij Ministerie van BZK). Natuurlijk geven we ook informatie over de nieuwe versie LGN2021 en willen we graag met u in discussie over toekomstig gebruik en mogelijkheden van LGN.

De opzet van de dag ziet er als volgt uit:

  • 13:00 Inloop
  • 13:30 Opening symposium door de dagvoorzitter
  • 13:45 Keynote spreker David van Zelm van Eldik over “Landschappelijke data als basis voor een mooi Nederland”
  • 14:30 LGN2021: wat is nieuw in de versie van 2021 en de “road ahead”
  • 14:45 Thee/koffie
  • 15:15 Panel sessie met de open data partners en gebruikers in de zaal
  • 16:15 De nieuwe LGN website en aankondiging LGN als open data
  • 16:30 Afsluiting en aansluitend een hapje en een drankje

Aanmelden voor de LGN-middag kan via hier.