Nieuws

Milieuwetenschappen onder één dak: leerstoelgroepen ESA en WSG fuseren

article_published_on_label
22 november 2022

Twee leerstoelgroepen binnen de Environmental Sciences Group (ESG) hebben sinds 1 september 2022 een nieuwe leerstoelhouder: Carolien Kroeze staat aan het hoofd van Environmental Systems Analysis (ESA) en Fulco Ludwig geeft leiding aan Water Systems and Global Change (WSG). Per 1 januari 2024 zullen deze leerstoelgroepen officieel fuseren. Kroeze en Ludwig gaan de nieuw te vormen leerstoelgroep, die nog geen naam heeft, gezamenlijk aansturen.

De Raad van Bestuur nam in juli 2022 het besluit om ESA en WSG samen te voegen. Er is veel complementariteit tussen de onderzoeksgebieden van de twee groepen, die zich bezighouden met systeemanalyses op het terrein van onder meer klimaat en ecosystemen. Beide groepen ontwikkelen bijvoorbeeld grootschalige milieumodellen over vervuiling. ESA richt zich daarbij op luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en ecosystemen, terwijl WSG vooral naar water, voedsel en klimaat kijkt. In de praktijk zijn water, lucht en bodem sterk verbonden. Verder werken de twee groepen allebei interdisciplinair en met partners buiten de wetenschap.

Mooie combinatie

Kroeze en Ludwig gaan zich de komende tijd inzetten om de samenvoeging van hun leerstoelgroepen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Samen tellen de twee groepen meer dan 100 mensen. Op dit moment werken ze al samen aan onderzoeksprojecten en onderwijs, en deze samenwerking zal steeds hechter worden. Zo kunnen de groepen onder meer hun onderwijsprogramma’s op het gebied van water, klimaat en milieu verder verbeteren.

Fulco Ludwig is enthousiast over de samenvoeging van ESA en WSG: ‘De fusie geeft ons nieuwe kansen om te werken aan oplossingen voor complexe mondiale problemen met behulp van nieuwe transdisciplinaire onderzoeksmethodes en ontwikkeling van geïntegreerde water, voedsel en klimaatmodellen. Carolien Kroeze sluit zich daarbij aan: ‘Deze twee groepen zijn heel sterk in systeemanalyses van de grote duurzaamheidsvragen: klimaatverandering, water- en voedselzekerheid, en ecosysteemdiensten. De ene groep houdt zich nu vooral bezig met water, de andere met lucht en bodem. Die thema’s zijn complementair. Dat maakt deze combinatie van groepen zo mooi.’

Nieuwe leerstoelhouders

Prof. dr. Carolien Kroeze promoveerde bij de Universiteit van Amsterdam in de milieukunde en is al sinds 1995 verbonden aan WUR. Ze kent beide leerstoelgroepen van dichtbij: voordat ze in september 2022 werd aangesteld als leerstoelhouder bij ESA, bekleedde ze deze functie bij WSG. Ze is ook directeur van het Wageningen Institute for Environment and Climate Research (WIMEK), een van de zes graduate schools binnen WUR. Ook na de fusie van de twee leerstoelgroepen blijft ze leiding geven aan WIMEK.
Prof. dr. Fulco Ludwig promoveerde in Wageningen en deed daarna onderzoek in onder meer de Verenigde Staten, Australië en Azië. In 2016 werd hij benoemd tot professor bij de leerstoelgroep WSG. Zijn onderzoek is gericht op de impact van klimaatverandering op voedsel, water en energie. Bij WSG ontwikkelt hij toekomstscenario’s en modellen waarop klimaatadaptatie kan worden gebaseerd. Zo werkte hij als adviseur aan klimaatplannen voor de Mekong-delta en Bangladesh.