Nieuws

Nagekomen klimaatbeloften kunnen ernstige opwarming van de aarde voorkomen

Gepubliceerd op
5 november 2021

Meer dan 100 landen hebben in de aanloop naar de klimaattop COP26 in Glasgow nieuwe toezeggingen gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Als deze klimaatbeloften worden nagekomen, kan de opwarming van de aarde binnen de 2-gradengrens blijven.

Dit blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Science. In de studie worden de nieuwe toezeggingen beoordeeld en gekeken hoe deze het klimaat op aarde zouden kunnen beïnvloeden. Volgens de auteurs is het met deze toezeggingen waarschijnlijk dat de opwarming van de aarde deze eeuw beperkt blijf tot 2 graden Celsius of minder. Volgens de afspraken uit Parijs-akkoord uit 2015, was de kans dat de temperatuur in 2100 niet meer dan 2 Celsius zou zijn gestegen 8 procent. Een kleinere stijging van 1,5 graden was in dit scenario al niet meer haalbaar.

Ergste klimaatscenario uitgesloten

De auteurs van de studie schatten dat met de nieuwe toezeggingen, die kansen stijgen tot respectievelijk 34 en 1,5 procent. Die beloften moeten dan wel worden nagekomen en op korte termijn gevolg krijgen. Als landen na 2030 een nog ambitieuzere weg inslaan, worden die kansen nog waarschijnlijker en stijgen ze tot respectievelijk 60 en 11 procent. De kans dat de temperatuur wereldwijd boven de 4 graden Celsius stijgt is dan vrijwel uitgesloten. Bij de toezeggingen uit 2015 was de kans op een dergelijke opwarming nog 10 procent.

"We zijn veel dichter bij het doel van 2 graden Celsius dan zes jaar geleden, toen het akkoord van Parijs voor het eerst werd ondertekend", zegt auteur Haewon McJeon, onderzoeker aan het Pacific Northwest National Laboratory van het Department of Energy. "De golf van versterkte klimaatbeloftes en netto-nul doelstellingen heeft de kans om onder de 2 graden Celsius te blijven aanzienlijk vergroot. En we hebben de mogelijkheid van het ergste klimaatscenario van 4 graden opwarming of hoger praktisch uitgesloten.”

Meer ambitie nodig voor 1,5-gradengrens

Om de limiet van 1,5 graden Celsius waarschijnlijker te maken, is meer ambitie nodig zo waarschuwde hoofdauteur Yang Ou, postdoctoraal onderzoeker aan het Joint Global Change Research Institute. "Er is ruwweg een kans van één op drie is dat we onder de 2 graden Celsius blijven," zei Ou. "Maar zelfs met meer ambitie zijn we nog ver verwijderd van maximale opwarming van 1,5 graden in deze eeuw."

De onderzoekers maakten gebruik van een model met open bronnen (het Global Change Analysis Model) om een spectrum aan scenario’s van broeikasgasemissies te simuleren. De ene kant van dit spectrum staat een hypothetische toekomst, waarin de huidige klimaatbeleid en -maatregelen ongewijzigd blijven tot 2100. Aan de andere kant staat het scenario waarin landen zich verbinden aan ambitieuze doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en wereldwijd koolstof op te nemen. Vervolgens is gekeken wat ieder scenario op dit spectrum doet met de opwarming van de aarde. Op deze manier illustreert het model hoe klimaatambities leiden tot bepaalde temperatuurstijgingen.

Toezeggingen nakomen

Verschillende factoren hebben de uitstoot op korte termijn en de klimaatresultaten op lange termijn al veranderd, aldus de auteurs. Voorbeelden daarvan zijn de wereldwijde verschuiving van steenkool naar nieuwe technologieën, zoals zonnepanelen en elektrische voertuigen, die steeds betaalbaarder worden. Deze ontwikkelingen hebben volgens hen al geholpen om de doelstellingen van het akkoord van Parijs dichterbij te brengen.

Professor Niklas Hoehne van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van WUR, leverde voor deze studie de meest recente uitstoottrajecten van broeikasgassen van alle belangrijke landen. Ook hij ziet dat er opmerkelijke vooruitgang is geboekt. “Maar toch zijn we er nog niet. Door de golf van nationale toezeggingen zijn de temperatuurlimieten uit het Parijs-akkoord binnen bereik. Maar om deze lange termijn doelstellingen te halen, is ook beleid voor de korte termijn nodig. Geen enkel land heeft dit voor elkaar. Onze studie laat zien dat we binnen temperatuurlimieten kunnen blijven, als toezeggingen ambitieus zijn en worden nagekomen.”