Nieuws

Nieuwe veldgids voor invasieve zeegrassen

article_published_on_label
14 december 2020

Zeegrassen zijn mariene planten die zich seksueel (door bloei en zaadvorming) en aseksueel (klonen uit slechts één ouder) kunnen voortplanten. Seksuele voortplanting verhoogt de genetische diversiteit, de veerkracht en het verspreidingssucces van zeegrassen. Nieuw onderzoek laat zien dat de eerste melding van seksuele voortplanting van een invasief zeegras onjuist was. Om vaststelling in de toekomst te verbeteren is een nieuwe veldgids voor zeegrassen ontwikkeld.

Het invasieve zeegras Halophila stipulacea, afkomstig uit de Rode Zee en het westelijk deel van de Indo-Pacific, dringt al sinds 1894 de Middellandse Zee binnen en sinds 2002 ook de Caribische Zee. De invasieve soort verdringt inheemse zeegrassoorten en verstoort het lokale ecosysteem.

Aseksuele groei

Tot nu toe zijn alleen mannelijke bloemen van H. stipulacea in de Caribische Zee beschreven. Er zijn geen meldingen van vrouwelijke bloemen en vruchten volgens WUR-promovendus Fee Smulders. “Dit betekent dat fragmentatie en snelle aseksuele groei de enige factoren kunnen zijn die het huidige succes verklaren. Hiermee moet rekening worden gehouden bij verder onderzoek naar de verspreiding van H. stipulacea.”

Voorspellen van invasiesucces

Uitgebreide monitoring van voortplanting van invasieve zeegrassen, zowel in de Middellandse Zee als in de Caribische Zee, is belangrijk om de groeipotentie van invasieve soorten in te kunnen schatten. Fee Smulders: “Omdat de vruchten en bloemen van H. stipulacea in het verleden verkeerd zijn geïdentificeerd, hebben we een veldgids ontwikkeld die het gemakkelijk maakt om de verschillende structuren in het veld te identificeren. We vragen (burger)wetenschappers om onder water op te letten wanneer ze in het Caribisch gebied zijn, om toekomstige invasiesuccessen van deze soort te kunnen voorspellen.”

De veldgids is te vinden onderaan de wetenschappelijke publicatie. Meldingen kunnen worden geregistreerd in de wereldwijde onlinedatabase www.seagrassspotter.org.