Nieuws

Nieuwe versie Landelijk Grondgebruiksbestand (LGN2018) gepresenteerd

article_published_on_label
27 juni 2019

Woensdag 26 Juni 2019 tijdens de studiemiddag 'Landgebruik' is de nieuwste versie van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN), LGN2018 gepresenteerd aan vertegenwoordigers van o.a. Kadaster, PBL, RVO, CBS, NFI, provincies en waterschappen.

Programmapresentaties (o.a. van andere Nederlandse landgebruiksdatasets) en een verslag van de brainstorm/ break-out sessies met als onderwerp 'Wat zijn de kansen voor de komende jaren?' en 'Willen we in Nederland naar één referentiebestand? Waarom wel/waarom niet?' zijn beschikbaar.

LGN2018

De nieuwe dataset LGN2018 toont de ruimtelijke verdeling van 48 landgebruiksklassen voor het referentiejaar 2018 met een ruimtelijke resolutie van 5 * 5m. Er zijn jaarlijkse updates voorzien om de dynamiek van het landgebruik te volgen.