Nieuws

Ondernemers en gemeenten gezocht voor proef met groen in kantoorruimten

Gepubliceerd op
5 juni 2018

Bent u een ondernemer of gemeente die het fysiek en mentaal welbevinden van uw medewerkers op een goede manier wil oppakken? En die overweegt om daarvoor (meer) groen aan te brengen in de kantoorruimte? Maar die tegelijkertijd wel wil weten of de investering zich terugbetaalt? Doen uw werknemers veel zittend of mentaal inspannend werk zonder zicht op groen? Dan is uw bedrijf wellicht geschikt om deel te nemen aan ons vervolgproject.

In het project ‘Planten voor prima binnenklimaat’ hebben we de effecten van planten op de luchtkwaliteit in kantoren en verzorgingshuizen gemeten met sensoren, en hebben we de effecten op gezondheid en welbevinden geïnventariseerd via vragenlijsten onder medewerkers. Ook hebben we concentratietesten uitgevoerd als maat voor productiviteit. Daaruit blijkt dat planten een positief effect hebben op de relatieve luchtvochtigheid (meer dan 5%), en dat planten bijdragen aan een hoger privacy-gevoel van medewerkers waardoor ze minder last hebben van stress, zich beter kunnen concentreren en een kortere herstelbehoefte hebben. Op basis van expertkennis en informatie uit literatuur zijn besparingen berekend in energiekosten voor klimaatbeheersing, besparingen in ziekteverzuimkosten en een beter bedrijfsresultaat door de verbeterde productiviteit van de medewerkers, en is de terugverdientijd van de investering in groen uitgerekend.

“Dit zijn allemaal nog voorlopige resultaten,” zegt projectleider Tia Hermans van Wageningen Environmental Research. “Uit ons nu lopende project blijkt wel duidelijk dat vergroening van de binnenruimtes veel potentie heeft. In een vervolgproject willen we de gevonden resultaten toetsen op hun toepasbaarheid en robuustheid door uitgebreidere metingen op meer locaties. Bovendien willen we kijken naar elementen waar we tot nu toe nog niet naar gekeken hebben, zoals geluidwering, decoratie en het energieverbruik (het ‘PARISproof’ maken van het kantoor, dat wil zeggen maximaal 50 kWh aan energieverbruik per m2). Daardoor zouden de maatregelen binnen korte tijd kunnen worden terugverdiend.”

Wij zijn op dit moment op zoek naar bedrijven en gemeenten die aan deze proef willen meewerken. Bent u geïnteresseerd? Neem dan vóór 1 november 2018 contact op met tia.hermans@wur.nl of 06-51388546.