Project

Onderzoek naar duurzame otterpopulaties

Het project biedt inzicht in de populatieontwikkeling van de Nederlandse otterpopulatie (ruimtelijke spreiding en actuele omvang populatie), in de factoren die de duurzame instandhouding van de otter in gevaar kunnen brengen en in de maatregelen die nodig zijn om dit te voorkomen.

Dit is van belang voor het concreet invulling geven aan de Europese verplichting in het kader van Natura 2000 om de otter als soort van communautair belang (Bijlage II) strikte bescherming te bieden.

Publicaties

Lees meer in het dossier