Impact story

Ruimte voor de rivier in dichtbevolkte gebieden

Landen in gematigde klimaatzones zijn bijzonder kwetsbaar voor allerlei gevolgen van klimaatverandering: hogere gemiddelde temperaturen, meer extreme neerslag in kortere tijd en langere periodes van droogte. Laagliggende landen worden ook getroffen door de stijgende zeespiegel. Sommige van deze veranderingen zullen geleidelijk optreden, andere heftiger. Nederland is een klassiek voorbeeld van een laagliggend land in een gematigde klimaatzone.

Motivatie

De 170.000 inwoners van Nijmegen wonen in de oudste stad van Nederland, naast de beeldbepalende rivier de Waal. Bij Nijmegen buigt de rivier scherp af naar het westen, waarbij hij de stad omarmt. Daardoor ontstaat een knelpunt in de rivier. De laatste grote overstromingen in 1993 en 1995 maakten duidelijk hoe kwetsbaar de stad is. De uiterwaarden van de Waal maken deel uit van de Europese Natura 2000-natuurgebieden en moeten zich ontwikkelen tot een robuust aaneengesloten netwerk. Het aantal inwoners van de stad neemt naar verwachting toe. Er zal dus bijgebouwd moeten worden, terwijl er tegelijkertijd genoeg faciliteiten voor recreatie, sport en cultuur moeten blijven.

Oplossing

In overleg met de gemeente heeft Wageningen University & Research alternatieve plannen voor ruimtelijke ordening opgesteld voor de scherpe binnenbocht van de rivier. In ieder alternatief wordt rekening gehouden met de problemen van de stad op de gebieden van bevolkingsgroei, bescherming tegen overstromingen, en uitbreiding van de natuur. Het regionale waterschap verbood rechtstreekse afwatering van het voorgenomen bouwgebied in de rivier, omdat dit het risico op overstromingen zou vergroten. Bij het gekozen alternatief wordt daarom optimaal gebruikgemaakt van wateropvanggebieden in de vorm van meren met natuurlijke oevers. Deze opslaggebieden kunnen ook voor recreatieve activiteiten worden benut. Het plan omvat daarnaast nieuwe transportroutes over de rivier, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gemotoriseerde verbindingen en afzonderlijke bruggen voor fietsers en voetgangers.

Wageningen University & Research heeft deze activiteiten uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Nijmegen.

We moeten het water niet bedwingen maar ermee samenleven

Impact en toekomstperspectief

Het gezamenlijk ontworpen plan is gerealiseerd en biedt een leefomgeving voor 12.000 huishoudens, voornamelijk jonge gezinnen. De nieuwe buurt heeft een goede verbinding met het oude stadscentrum en is een levendig deel van de stad als geheel geworden.  Het water in de omgeving is een populaire bestemming voor watersporters en recreanten en wordt vaak als festivalgebied gebruikt. 

nijmegen-artistimpression.png