Project

Sensoren en satellieten

Voortbouwend op het onderzoek in 2017 zal verder getest worden met verschillende geofysische meettechnieken voor het in kaart brengen van bodemfysische parameters van de bodem, waaronder bodemverdichting. Ook zal een overzicht worden gemaakt van mogelijk geschikte satellietdata en mogelijk beschikbare spectral libraries die nodig zijn om de data te classificeren naar bodemeigenschappen en bodemvocht. De resultaten zijn aanleverend aan het project Bodemeigenschappen ten behoeve van de selectie van input parameters.

Als vervolg op het onderzoek met een gammaspectrometer onder een UAV wordt een studie uitgevoerd waarbij op basis van een aantal vragen van gebruikers van de BRO wordt onderzocht wat de meest geschikte (aanvullende) inwinningstechniek en de bijbehorende kosten zijn. Op basis van de vraag wordt een nauwkeurigheids-threshold vastgesteld. Op basis van de verwachte variatie in het gebied kan dan een optimale raaibreedte en resolutie worden bepaald, wat bepaalde kosten met zich meebrengt en resulteert in een aantal opties voor techniek en platformkeuze. Na inzet kan bepaald worden wat de informatie en geldelijke meerwaarde is van de inzet van de techniek. Hiervoor zullen de bevindingen in 2017 en mogelijk andere data worden geëxtrapoleerd. Door deze technieken op meerdere schaalniveaus in te zetten kan beter geschaald worden tussen verschillende detailniveaus. Zo kan de BRO worden ingebed in een modulair systeem van data verzameling/informatie producten, wat de mogelijkheden voor toepassing vergroot.

Publicaties