Nieuws

Verkenning werkprogramma monitoring en evaluatie stikstofreductie en natuurverbetering

article_published_on_label
17 december 2021

Het programmadirectoraat-generaal Stikstof (DG S) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een consortium van PBL, RIVM en Wageningen University & Research (WUR) gevraagd om de mogelijkheden te verkennen voor een werkprogramma voor de monitoring en evaluatie van het beleidsprogramma stikstofreductie en natuurverbetering. In deze rapportage presenteren PBL, RIVM en WUR de resultaten van deze verkenning.

Door de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 verviel de mogelijkheid om op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vergunningen te verlenen. Dit legde beperkingen op aan economische activiteiten die stikstof laten neerslaan op beschermde stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. Het kabinet wil met het ‘beleidsprogramma stikstofreductie en natuurverbetering’ het behoud en herstel van de beschermde natuur waarborgen en hiermee ruimte maken voor economische en maatschappelijke activiteiten.

Resultaten input voor vervolgproces voor definitief werkprogramma

DG S wil de resultaten van deze verkenning als input gebruiken om in een vervolgproces een definitief werkprogramma op te stellen. DG S heeft het consortium daarom gevraagd om in beeld te brengen welke onderdelen van de gevraagde rapportages vanaf 2022 zijn te realiseren, en welke methodieken en datavoorzieningen nog ontwikkeld moeten worden om de komende jaren het werkprogramma uit te bouwen. DG S heeft daarnaast verzocht om een advies te geven over de informatievoorziening en een voorstel te doen voor de governance van het werkprogramma.