Impact story

Voortbouwen op landelijke identiteit in stedelijk ontwerp

De snelle geografische groei van steden en dorpen in Europa leidt tot conflicten bij het gebruik van land. Bijna 73 procent van de Europese populatie leeft in de stad, en naar schatting wordt dat 82 procent in 2050. Als gevolg hiervan groeien plattelandsgemeenten uit tot stedelijke gebieden. Dit gaat ten koste van het typische landelijke karakter en de sociale identiteit van de lokale gemeenschappen.

Motivatie

De gemeente Veldhoven is deel van Metropoolregio Eindhoven, een bestuurlijke samenwerking tussen 21 gemeenten in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. Door de bouw van nieuwe woningen fuseerden in het tweede deel van de twintigste eeuw de vier voormalige dorpen Veldhoven Dorp, Meerveldhoven, Zeelst en Oerle tot één groot bebouwd gebied. In een recent plan voor ruimtelijke ontwikkeling werd een nieuwe structuur aangedragen: De Stedelijke As. Wat houdt deze Stedelijke As in en hoe gaat hij eruitzien?

Oplossing

Tijdens een tweedaagse workshop is in creatieve sessies een gemeenschappelijke basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het concept Stedelijke As. Gemeentelijke beleidsmedewerkers, woningcorporaties, vertegenwoordigers van de culturele sector en van het bedrijfsleven werkten samen en bestudeerden o.a. de volgende thema’s: dorpskarakter, 24-uursdynamiek, variëteit en eenheid, groene ruimte, verbinding en uitnodigende sfeer. De deelnemers brachten in een aantal ontwerpsessies de mogelijkheden en beperkingen in kaart. Het overkoepelende ontwerp van de Stedelijke As is als het ware een ‘kralenketting’, waarin de karakteristieke locaties (de kralen) worden verbonden en versterkt door aanpassingen aan de bestaande infrastructuur.

De Stedelijke As is een stralend ontwerp, als het ware een ‘kralenketting’

Impact en toekomstperspectief

Verscheidene stakeholders zijn samengekomen in het kader van het proces, en iedereen heeft een bijdrage geleverd aan het gemeenschappelijk gevormde plan voor ruimtelijke ontwikkeling. Het plan is ingevoerd in het intergemeentelijk structurele concept.

veldhovenartistimpression.png