Nieuws

Wettelijke audits BRT en BRK

Gepubliceerd op
5 juli 2019

De Basisregistratie Topografie bestaat uit een aantal veel gebruikte topografische databestanden, zoals TOP10NL. Als producent van deze data voert het Kadaster zelf kwaliteitscontroles uit en publiceert de resultaten daarvan op het BRT Kwaliteitsdashboard.

In de Kadasterwet is vastgelegd dat er naast de interne controles elke drie jaar een externe audit op de kwaliteit moet plaatsvinden. Vorig jaar heeft WENR voor de derde maal deze externe audit mogen uitvoeren. Het rapport toont de kwaliteitscijfers per objectklasse op de aspecten actualiteit, positionele nauwkeurigheid, thematische nauwkeurigheid, logische consistentie en volledigheid en bevat aanbevelingen m.b.t. de objectencatalogus, de data en de voor de audit gebruikte methodiek.

Dat heeft inmiddels al tot een aantal verbeteracties geleid. Zowel het verantwoordelijke ministerie als gebruikers waarderen de openheid over de resultaten, zoals te lezen is in het Kadastermagazine Terzake.

In opdracht van het Kadaster heeft WENR onlangs ook een externe audit uitgevoerd op de kwaliteit van de Basisregistratie Kadaster. De resultaten daarvan worden binnenkort openbaar.