Nieuws

WUR gaat wereldwijde digitalisering in de landbouw monitoren

article_published_on_label
16 december 2020

De landbouw maakt steeds meer gebruik van digitale technologieën en diensten. Wageningen University & Research (WUR) gaat de groei van digitale innovaties in de landbouw wereldwijd monitoren. Zij neemt deze taken over van het Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA), dat dit jaar wordt opgeheven.

WUR werkt aan digitale technologieën en het bevorderen van digitalisering op het gebied van landbouw en voedsel. Dit doet zij door middel van onderzoek en beleidsondersteuning, waaronder datawetenschap, modellering, datagestuurde monitoring en evaluatie, en innovatieve proefprojecten in het veld.

“Digitalisering in de landbouw biedt een enorm, onbenut potentieel voor slimmere voedselsystemen, waarbij hulpbronnen efficiënter worden gebruikt om aan de vraag te kunnen voldoen. Tegelijkertijd kan de impact op het milieu tot een minimum worden beperkt”, aldus Sander Janssen, teamleider Earth Informatics bij Wageningen Environmental Research.

Bouwen op bestaande kennis

Het CTA, een door de EU gefinancierde instelling, gaat een deel van zijn werk op het gebied van ‘digitale landbouw’ overdragen aan WUR. WUR zal gebruikmaken van de kennis die er al is, waaronder een belangrijk rapport uit 2019 over digitalisering in de Afrikaanse landbouw. In het rapport zijn bijna 400 verschillende digitale landbouwoplossingen in kaart gebracht bij 33 miljoen geregistreerde boeren uit het hele continent. Daarbij werd onder andere vastgesteld dat de jaarlijkse omzet slechts een fractie bedraagt van een markt die in potentie goed is voor 2,3 miljard euro.

“Het CTA-rapport over digitalisering is een essentiële bron van informatie een geeft een basisinzicht in de stand van zaken rondom de digitalisering in de Afrikaanse landbouw,” aldus Janssen. “We zijn blij met dit rapport en alle bijbehorende kennis. Hiermee kunnen we de toekomstige groei van digitale instrumenten en diensten op het hele continent en daarbuiten meten.”

Uitbreiden naar lage- en middeninkomenslanden

WUR wil het monitoren van digitale instrumenten (platforms voor adviesdiensten, marktkoppeling en ketenintegratie) en opkomende technologieën (drones en robots) uitbreiden naar andere lage- en middeninkomenslanden wereldwijd. Met periodiek verzamelde data, trends en inzichten over digitalisering, kunnen beleidsmakers, bedrijven, ngo’s en donoren die binnen het voedselsysteem werkzaam zijn de transitie naar duurzame landbouw beter ondersteunen.

"WUR is er trots op om het werk van 40 jaar CTA op het gebied van digitale landbouw voort te zetten", zegt professor Louise O. Fresco, voorzitter van WUR. "We willen doorgaan met het monitoren van digitale innovaties en een ecosysteem van digitale landbouw opbouwen. Onder andere door monitoring uit te breiden tot buiten Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, de groei van de sector te ondersteunen en zo bij te dragen aan het levensonderhoud van kleinschalige producenten over de hele wereld."

Ibrahim Khadar, directeur van CTA, voegt daaraan toe: “Het is geweldig en enorm bevredigend om te zien dat een zo belangrijk CTA-initiatief door experts van WUR wordt voortgezet. Ik ben trots op de invloed van CTA op de agenda voor digitalisering in de landbouw. Digitalisering kan een doorbraak betekenen voor een duurzame verbetering van productiviteit en bestaansmiddelen, en zorgen voor een eerlijker speelveld voor plattelandsgezinnen."

Het Digital Agriculture Initiative van CTA is officieel overgedragen aan WUR tijdens een digitaal evenement op dinsdag 15 december.