Hergebruik Wageningen

Hergebruik van verpakkingsmaterialen

Wageningen Food & Biobased Research geeft overheid en bedrijfsleven inzicht in ketens voor hergebruik van verpakkingsmateriaal. Die kunnen zo weloverwogen stappen zetten op weg naar een hogere recyclingefficiëntie van de hergebruiksketen, een hogere kwaliteit van gerecyclede producten en meer circulair hergebruik.

Weloverwogen naar meer hergebruik

Van champignons en sinaasappelsap tot computers: veel consumentenproducten worden verpakt om ze te beschermen tegen bederf of beschadiging. Alleen al in Nederland gaat het elk jaar om gigantische hoeveelheden verpakkingsmaterialen: ongeveer 1.100 kiloton papier en karton, 500 kiloton glas, 200 kiloton metalen en 450 kiloton kunststof. Om de hoeveelheden hergebruikte materialen te verhogen en de kosten van recycling te verlagen, zijn maatregelen nodig in alle stadia van de keten. Dat vraagt om kennis. Welk inzamelsysteem levert bijvoorbeeld het hoogste rendement op: statiegeld, gescheiden inzamelen of nascheiden? Welke technologie levert per materiaal de beste resultaten op qua sortering en opwerking? En als je bijvoorbeeld drankkartons wilt hergebruiken, welke eisen stelt dat dan aan het inzamelsysteem? Wageningen Food & Biobased Research geeft overheid en bedrijven de inzichten die nodig zijn om weloverwogen stappen naar meer en meer circulair hergebruik te zetten.

Inzicht in hele keten hergebruik

Wageningen Food & Biobased Research overziet de hele keten van hergebruik. We hebben de kennis en faciliteiten in huis om het proces van recycling van begin tot eind na te bootsen: van sorteren en mechanisch verwerken tot opwerken en het beoordelen van de kwaliteit van het recyclaat. Gerecyclede producten bevatten bijna altijd stoorstoffen, waardoor er minder gerecycled materiaal overblijft en dat de toepasbaarheid van het materiaal beperkt blijft. Deze stoorstoffen zijn gedeeltelijk te verwijderen. Als geen andere partij in Nederland kunnen wij vaststellen welk effect maatregelen van individuele ketenpartijen hebben op de hoeveelheid en kwaliteit van gerecyclede producten: van kunststof en drankkartons tot glas, papier en karton.

Breed scala aan onderzoeksvragen

Als kennisinstelling kunnen we opdrachtgevers helpen met antwoorden op een breed scala aan onderzoeksvragen. Zo analyseren we in ons laboratorium op Wageningen Campus bijvoorbeeld meten en doorrekenen in welke hergebruiksproducten en afvalstromen verpakkingsmaterialen terechtkomen. Verder bieden we wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de ketens voor hergebruik, de keuze voor een inzamelsystemen en de meerwaarde van nieuwe sorteer- en opwerktechnologieën.

Recycling kunststofverpakkingen verbeteren

In 2018 rondde Wageningen Food & Biobased Research een onderzoek af naar beleidsmaatregelen die verschillende ketenpartijen kunnen nemen om de hoeveelheid en kwaliteit gerecyclede kunststofverpakkingen te verhogen. Dit onderzoek is deel van het onderzoeksprogramma Sustainable Packages. We ontwikkelden een voorspellend model waarmee precies te berekenen is hoeveel recyclaat, ofwel gewassen maalgoederen’ de recyclingketen van huishoudelijke kunststofverpakkingen produceert en welke kwaliteit dit recyclaat heeft in termen van polymerische samenstelling.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.