Recyclingprocessen nabootsen

Gerecyclede materialen: eigenschappen en normen

Wat zijn de eigenschappen van gerecyclede materialen (recyclaten)? Hoe zit het met de sterkte, taaiheid, geur en kleur? Voor welke verwerkingsprocessen en toepassingen is het geschikt? Vaak hebben recyclaten net wat andere eigenschappen dan uitgangsmaterialen, maar zijn ze voor veel toepassingen nog prima geschikt. Dankzij ons jarenlange onderzoek naar materiaaleigenschappen hebben wij een goed beeld van de criteria waaraan recyclaten van bijvoorbeeld plasticafval moeten voldoen, willen ze bruikbaar zijn om nieuwe producten van te maken. Vanuit deze achtergrond adviseren wij overheden en het bedrijfsleven bij het ontwikkelen van normen voor recycleerbare grondstoffen.

Een groot deel van de plastic-recyclaten afkomstig uit huishoudelijk afval is op dit moment nog te vervuild voor hoogwaardige toepassingen. Ze hebben bijvoorbeeld een onaangename geur, een grijzig uiterlijk, of een verminderde functionaliteit door de aanwezigheid van verontreinigingen. Veel voorkomende verontreinigingen zijn andere kunststoffen dan de hoofdstroom, zoals polypropyleen-doppen in gesorteerde polyethyleen-stromen (afkomstig van flessen) of een polystyreen-tray die foutief gesorteerd wordt. Deze verontreinigingen hebben een effect op de eigenschappen van het materiaal maar kunnen ook verwerkingsprocessen zoals folieblazen en flesblazen onmogelijk maken. Het terug inzetten van plastic-recyclaten uit huishoudelijk afval in voedselverpakkingen is een flinke uitdaging. Het moet bewezen zijn dat in de recyclaten geen toxische (schadelijke) stoffen aanwezig zijn. Toch laat de inzet van gerecycled PET in frisdrankflessen zien dat deze mogelijkheid bestaat.

Wij onderzoeken in hoeverre recyclaten geschikt zijn voor bepaalde toepassingen en werken aan technologische oplossingen voor vervuilingen in recyclaten. We gaan bijvoorbeeld na door welke stoffen de kwaliteit van het materiaal het meest achteruit gaat, en of er alternatieven zijn die de kwaliteit juist verbeteren.

Voorbeeldprojecten