Nieuwe ketens - van afval naar materialen

Nieuwe ketens

Behalve naar technologie kijken we in Wageningen ook naar de organisatorische, economische en milieutechnische kant van het verhaal: Hoe organiseer je ketens optimaal? Loont samenwerking tussen gemeentes bij recycling? Hoe verhouden de kwaliteit en kosten van de grondstoffen die recycling oplevert zich tot de vraag naar grondstoffen?

We onderzoeken bijvoorbeeld hoeveel hoogwaardige grondstof je daadwerkelijk kunt halen uit gerecycled materiaal. We berekenen ook welk deel van de marktvraag naar kunststoffen (o.a. verpakkingen) de komende jaren gedekt kan worden door recyclaten en welk deel door hernieuwbare, biobased plastics gedekt zou moeten worden. Want de economie groeit, en niet alle materialen zijn eindeloos herbruikbaar. Naast het hergebruiken van rest- en afvalstromen blijven nieuwe grondstoffen daarmee nodig. Daarom zien wij naast de ontwikkeling van een circulaire economie een belangrijke rol weggelegd voor de biobased economie, waarbij hernieuwbare grondstoffen gebruikt worden om nieuwe materialen te maken.

Voorbeeldprojecten