Waardevolle componenten opsporen

Waardevolle componenten opsporen

Wageningen Food & Biobased Research ziet voor allerlei soorten afval kansen voor hoogwaardig hergebruik; kansen die op dit moment nog onvoldoende benut worden. Ons onderzoek start met een analyse: welke waardevolle componenten zitten er in de afvalstroom? Uit welke grondstoffen bestaan deze afvalresten? We ontleden de afvalstromen, soms tot op moleculair niveau. Vervolgens bepalen we welke materialen je ervan kunt maken en welke extractie- en omzettingsprocessen je daarvoor het beste kunt inzetten.

Het uitgangspunt daarbij is dat we de grondstoffen die in het afval verborgen zitten zo hoogwaardig mogelijk willen inzetten en zoveel mogelijk zoeken naar de mogelijkheid om een afvalstroom in zijn geheel in te zetten. Daarnaast kijken we uitdrukkelijk naar de kosten en het milieueffect.

Voorbeeldprojecten