Nieuwe business modellen

Nieuwe business modellen

Wageningen Food & Biobased Research maakt inzichtelijk wat bedrijven kunnen verdienen met een hoogwaardige verwerking van reststromen, en op welke manier. We zetten mogelijke scenario’s, en het bijbehorende verdienmodel van bedrijven, op een rijtje. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je de kosten voor milieuverontreiniging doorberekent in de prijs van een product (true pricing)? Dit hebben we onder meer gedaan voor De Verspillingsfabriek.

Kansen voor bio-economie

In het project Noord4Bio hebben we, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, kansen voor de bio-economie in heel Noord-Nederland in kaart gebracht. Voor negen grondstof- en productclusters van reststroomverwerking – waaronder koolhydraten, eiwitten, cellulose en bioplastics – hebben we een schatting gemaakt van de potentiële omvang, de benodigde investeringen en de extra werkgelegenheid die ermee gecreëerd wordt.

Specialisten uit diverse vakgebieden werken bij ons nauw met elkaar samen. Onze expertise- en technologieportfolio loopt uiteen van voorbewerkings- en bewaartechnologie, logistiek en scheidingstechnologie, milde conservering en productontwikkeling tot fermentatie, biotechnologie en chemische modificatie. Hierdoor zijn wij in staat de hele keten – van boer tot retailer en afvalverwerker – te ondersteunen bij een hoogwaardige verwerking van reststromen.

Meer weten over onze diensten?

Ga terug naar de overzichtpagina