Duurzame voedselverpakkingen

Verpakkingen houden voedselproducten veilig, schadevrij en lang houdbaar. Maar de milieudruk van veel gangbare verpakkingen is hoog. Wageningen University & Research ontwikkelt samen met ketenpartners duurzame en veilige alternatieven voor elke specifieke situatie. Hierbij wordt naast het materiaal ook gekeken naar het ontwerp van de verpakkingen, de recycle- en composteringsopties en naar technologie om voedsel langer houdbaar te maken.

  • Duurzame voedselverpakkingen
Samen met de voedingsmiddelenindustrie, verpakkingsproducenten en afvalinzamelaars geven we richting aan de verduurzaming door onderzoek op de volgende onderwerpen:

  • Duurzame verpakkingen uit nieuwe biobased grondstoffen als alternatief voor fossiele verpakkingsmaterialen, met dezelfde functionele eigenschappen.
  • Verpakkingen die door het ontwerp en materiaal optimaal kunnen worden gerecycled of gecomposteerd.
  • Het in kaart brengen van de kwaliteit van gerecycled (plastic) verpakkingsmateriaal inclusief de opties voor toepassen van dit recyclaat.
  • Het ontwerp van slimmere logistieke ketens, waardoor er minder verpakkingsmaterialen nodig is en toch een minimaal verlies van voeding ontstaat.
  • Het ontwikkelen van duurzame, energiezuinige technologieën die de houdbaarheid van producten verlengen, zodat er minder voedsel wordt verspild.

De kracht van onderzoek bij Wageningen University & Research is de multidisciplinaire aanpak op het gebied van voedseltechnologie, houdbaarheid, verpakkingen en microbiologie. Met deze aanpak werken we aan haalbare, duurzame verpakkingsoplossingen, met zo min mogelijk verlies aan voedsel.

Benieuwd hoe wij met u kunnen onderzoeken wat voor uw organisatie de best passende oplossing is? Neem dan contact met ons op.