Project

Pilot project "Actieteam verbetering productsamenstelling"

Dit pilot project behelst dienstverlening aan 20 bedrijven door relevante experts uit het werkveld, met als doel om de industrie te ondersteunen met praktische technologische kennis rondom het verbeteren van de productsamenstelling om zodoende een bijdrage te leveren aan het maken van een gezondere keuze en zo bijdragen aan het verbeteren van de volksgezondheid.

Een gezond voedingspatroon is belangrijk voor een goede gezondheid. Het verbeteren van de samenstelling van voedingsmiddelen en het aanbod als geheel, waaronder gerechten en het assortiment in de horeca en catering, dragen hier aan bij. Zo draagt een product met betere samenstellen het makkelijker voor de consument om de gezonde keuze te maken.

De partijen Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben zich in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling tot doel gesteld om  de samenstelling van producten te verbeteren. Het Akkoord beschrijft dat de verschillende Partijen zich hiervoor gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in zetten in de komende jaren (2014-2020). De scope van dit Akkoord is met name gericht op zout, verzadigd vet en/of calorieën (vet en suikers) met een bredere ambitie om het productaanbod als geheel te verbeteren.

Dit pilot project is mede geïnitieerd door de FNLI. Zodoende zullen de leden van de FNLI worden uitgenodigd voor deelname waarbij de focus zal liggen op de ondersteuning van MKB-bedrijven. 

De bedrijven kunnen zelf een keuze maken welke expert ze voor een dergelijk bezoek willen uitnodigen.

Beoogde impact

Dit pilot project zal leiden tot een bijdrage aan een gezondere keuze zoals vastgelegd in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Het initiatief zal zorgdragen voor een activatie van de leden van de FNLI om daadwerkelijk met het herformuleren van hun productportfolio aan de slag te gaan.

Na afloop zal het Pilot project worden geëvalueerd met de verschillende stakeholders.