Smart customised nutrition and health

Voeding en gezondheid

Van kinderen en ouderen tot mensen met een voedselallergie: met voeding op maat gaan - en blijven - consumenten gezonder eten. Wageningen Food & Biobased Research maakt wetenschappelijk onderbouwde producten en diensten voor specifieke doelgroepen en individuen mogelijk.

Doelgroep voeding

Een gepersonaliseerd boodschappenlijstje met eiwitverrijkte producten voor ouderen. Een bestaand recept vertaalt naar een gepersonaliseerd recept voor mensen met voedselallergie. Als het aan Wageningen Food & Biobased Research ligt, is ‘voeding op maat’ binnen vijf jaar de gewoonste zaak van de wereld. Jong of oud, gezond of ziek: steeds meer mensen hebben behoefte aan betrouwbaar, wetenschappelijk onderbouwd advies; en dan liefst advies dat aansluit bij hun gezondheid, persoonlijkheid en sociale omgeving. De drempel om gezond te (blijven) eten wordt zo immers een stuk lager. De opkomst van wearables en artificial intelligence biedt volop mogelijkheden voor toepassing op grote schaal. Doelgroepspecifieke en gepersonaliseerde voeding zijn een goede aanvulling op generieke gezondheidscampagnes en kunnen de omslag naar een gezonde leefstijl in een stroomversnelling brengen.

Wetenschappelijk onderbouwd

Er zijn volop kansen voor ingrediëntenleveranciers, voedingsmiddelenfabrikanten, app-bouwers en de overheid om met gepersonaliseerde voeding toegevoegde waarde te creëren. Denk maar aan apps die ervoor zorgen dat jonge mensen gezonder gaan en blijven leven. Of aan leefstijlprogramma’s die ouderen helpen langer vitaal te blijven. Wageningen Food & Biobased Research geeft advies op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en zet haar netwerk in om innovaties naar de markt te brengen. Wageningse experts hebben veel kennis over voedselkeuze en eetgedrag van speciale groepen consumenten - ouderen, maar ook mensen met chronische darmklachten of voedselallergie en kinderen. Ook naar de gezondheidseffecten van voedingsmiddelen(ingrediënten) – zowel voor doelgroepen als individuen – hebben zij veel onderzoek gedaan. Daarnaast is er kennis beschikbaar over de interpretatie van digitale voedingsgegevens en hoe voedingswetenschappelijke kennis vertaald kan worden naar advies op maat. Wij werken ook aan nieuwe methoden om gezondheid te meten en aan baanbrekende technieken als 3D printing. Voeding op maat kan daarmee ter plekke geproduceerd worden, bijvoorbeeld in de supermarkt, een restaurant, of thuis bij de consument.

Lees meer

Binnen dit onderzoeksprogramma werken we onder andere aan onderstaande oplossingen.