Water Treatment & Technology

Waterbehandeling en watertechnologie

Duurzame waterbehandeling, waterschaarste voorkomen en alternatieve waterbronnen aanwenden, zonder in te leveren op de waterkwaliteit. Dat zijn belangrijke uitdagingen voor sectoren als de voedingsmiddelenindustrie, de landbouw en de tuinbouw. Ook voor bedrijven in andere sectoren is een optimale waterhuishouding een cruciaal onderdeel van het industriële productieproces. Wageningen Food & Biobased Research helpt bedrijven hun waterkringlopen te sluiten dankzij slimme, geïntegreerde oplossingen voor waterbehandeling en ontzouting. Samen dragen deze oplossingen bij aan de transitie naar een circulaire, biobased economie, met minder CO2-uitstoot en minder impact door klimaatverandering.

Kringlopen van nutriënten en water sluiten

Bedrijven willen water liefst efficiënt hergebruiken, zonder schadelijke en vervuilende additieven te hoeven gebruiken. De voedingsmiddelenindustrie werkt aan duurzamere productiemethoden, maar wil tegelijkertijd op kosten besparen. Daarnaast willen bedrijven goed voorbereid zijn op mogelijke schaarste aan zoetwater als gevolg van klimaatverandering. Dit geldt vooral voor ondernemers in de landbouw, de tuinbouw en voor industriële bedrijven. Deze sectoren zijn sterk afhankelijk van zoetwater en hebben nu soms al te kampen met waterschaarste. Ondernemers in deze sectoren zijn op zoek naar alternatieve waterbronnen en willen hun waterkringlopen sluiten. Om water in hun processen te kunnen gebruiken, worden nu nog chemische, meestal slecht afbreekbare stoffen toegevoegd aan het koel- en proceswater. De uitdaging is om over te stappen op milieuvriendelijke alternatieven. Wageningen Food & Biobased Research helpt bedrijven in al deze sectoren met duurzame technologieën voor waterbehandeling. Hierdoor kunnen zij hun nutriënten- en waterkringlopen veilig sluiten.

Praktische oplossingen

We vertalen conceptuele kennis van Wageningen University naar praktische oplossingen waarmee bedrijven hun waterproblemen effectief kunnen oplossen. Op dit vlak zijn we leidend in de wereld. We richten ons specifiek op drie gebieden: hergebruik van water en nutriënten, verwijdering van zouten en vervuilende stoffen en microbiële veiligheid door desinfectie. We bieden een combinatie van technieken aan, variërend van (elektro)membraantechnologie, chromatografie, adsorptie, extractie, geavanceerde oxidatie en droging. Daarnaast hebben we veel kennis in huis op het gebied van biobased en bio-afbreekbare additieven als volwaardige alternatieven voor chemische, slecht afbreekbare stoffen.

Meer informatie

Wageningen Food & Biobased Research werkt aan verschillende oplossingen binnen dit onderzoeksprogramma.