Fermentatie

Biobased Producten voor Waterbehandeling

Om ervoor te zorgen dat water 'fit for purpose' blijft, worden doorgaans waterbehandelingsproducten van fossiele oorsprong gebruikt, die toxisch, niet duurzaam en niet biologisch afbreekbaar zijn. Deze zijn lastig uit het water te verwijderen en komen mogelijk terecht in het milieu, waar ze vervolgens aanzienlijke schade veroorzaken. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt passende alternatieven: hoogwaardige, kosteneffectieve en milieuvriendelijke waterbehandelingsproducten op basis van natuurlijke stoffen.

Milieuvriendelijke waterbehandeling

Industriële bedrijven, waaronder voedingsmiddelenproducenten, datacenters en papierfabrikanten, gebruiken grote hoeveelheden water voor productie, verwarming en koeling. Om dit water hiervoor geschikt te maken, worden chemicaliën toegevoegd. Zo wordt met de toevoeging van bijvoorbeeld zinkverbindingen, polyacrylaten, fosfonaten, fosfaten, polyacrylamiden en alkoxylaten voorkomen dat corrosie, kalkafzetting of vervuiling optreedt. Om de groei van micro-organismen tegen te gaan, worden vaak ook grote hoeveelheden biociden gebruikt. Aan het gebruik van al deze stoffen kleven grote bezwaren: ze zijn toxisch, meestal niet afbreekbaar en bovendien zeer lastig uit het water te verwijderen. Hierdoor kunnen ze grote schade toebrengen aan het milieu. Daarom is het belangrijk dat deze chemicaliën worden vervangen door duurzame, milieuvriendelijke alternatieven. Deze moeten dan wel kostenefficiënt zijn en minstens zo goed werken.

Waardevolle producten uit biomassa

Wageningen Food & Biobased Research heeft ruime ervaring met de ontwikkeling van bio-afbreekbare en duurzame waterbehandelingsstoffen die corrosie remmen, vervuiling voorkomen en verontreinigingen verwijderen. We gebruiken verschillende typen rest- en zijstromen van biomassa als grondstof. De resulterende stoffen zijn niet schadelijk voor het milieu, dragen bij aan de transitie naar een circulaire en biobased economie en daarmee aan het beperken van de CO2-uitstoot en verdere klimaatverandering. Daarnaast hebben de middelen op basis van natuurlijke stoffen de potentie om beter en effectiever te werken dan waterbehandelingsstoffen op basis van petrochemische chemicaliën, bijvoorbeeld door vervuilende vaste stoffen op te vangen in de natuurlijke vertakte polymeerstructuur. Dit zorgt ervoor dat er minder onderhoud nodig is. We beschikken ook over uitgebreide technologische kennis op het gebied van de bestrijding van microbiële activiteit. Zo kunnen we met behulp van elektrochemische technieken biociden zoals waterstofperoxide ter plaatse produceren en zo de milieu-impact van biociden verminderen.

Biobased flocculanten

In eerdere projecten heeft Wageningen Food & Biobased Research laten zien dat het technisch mogelijk is om vervuilende stoffen te flocculeren met producten op basis van natuurlijke polymeren. Deze polymeren weten schadelijke stoffen effectief te binden, waardoor ze makkelijker uit het water te verwijderen zijn. Er worden met succes diverse bronnen en modificatieroutes onderzocht die flocculatie veroorzaken in een verscheidenheid aan watersamenstellingen in afvalwatertoepassingen.

Op zoek naar partners

Bent u op zoek naar duurzame, klimaat- en milieuvriendelijke en kostenefficiënte oplossingen voor waterbehandeling? Samen met u brengen we de mogelijke oplossingen voor uw bedrijf in kaart en bepalen we welke oplossing op basis van biobased producten het beste bij u past. Neem voor meer informatie contact met ons op.