Cellulose

Cellulose: Duurzaam Alternatief voor een Breed Pallet aan Materialen

Van verpakkingsindustrie, producenten van kunststoffen tot vernieuwers in de bouwsector: ze lijken allemaal op zoek naar duurzame alternatieven voor fossiele grondstoffen. Cellulose is hiervoor een interessante kandidaat. Deze plantaardige grondstof wordt al op grote schaal toegepast, maar cellulose kan nog in veel meer producten toegepast worden: van verpakkingen en plastics tot biobased bouwmaterialen.

Nieuwe bronnen, nieuwe toepassingen

Aan aanbod in de basis geen gebrek want zij- en reststromen van de agrofoodindustrie bestaan voor een groot deel uit cellulose. Denk hierbij aan bladeren en stengels van voedselgewassen, snoeihout, bermmaaisel en ook enkele reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie die nu vaak worden vergist of vernietigd omdat men de hogere verwaardingsmogelijkheden of de afzetmarkt niet kent. Daarnaast kan ook consumentenafval zoals gft-afval en ingezamelde textiel een interessante cellulosebron zijn.

Verder is er een toenemende vraag naar cellulose om te worden toegepast in producten die plastic verpakkingen vervangen, maar ook in alternatieven voor katoen- en polyestertextiel en in toepassingen voor de automobielindustrie en de bouw.

Geschikte toepassingen voor cellulose

Omdat vraag en aanbod elkaar nu vaak niet goed vinden, is Wageningen Food & Biobased Research een platform gestart om aanbieders en afnemers met elkaar in contact te brengen. Samen met bedrijven ontwikkelt Wageningen Food & Biobased Research succesvolle toepassingen voor cellulose voor tal van producten en brengt hen in contact met de leveranciers van deze cellulose houdende stromen.  Ons uitgangspunt: voor iedere cellulosebron zijn geschikte toepassingen te vinden én andersom.

Wij zoeken naar de juiste route van grondstof naar eindproduct en zetten verschillende technologieën in om cellulose uit bronnen te scheiden en geschikt te maken voor specifieke toepassingen. We gebruiken hiervoor milde technologie, zodat de natuurlijke eigenschappen bewaard blijven en er zo min mogelijk energie en chemicaliën nodig zijn. Maar we kijken niet alleen naar technologische uitdagingen: we helpen partners ook een efficiënte en economisch aantrekkelijke waardeketen op te zetten.

Hoogwaardige toepassing van cellulosehoudende rest- en afvalstromen

We werken in diverse projecten aan hoogwaardige toepassing van cellulosehoudende rest- en afvalstromen. Zo hebben we in een publiek-privaat onderzoeksprogramma aangetoond dat cacaodoppen na raffinage hoogwaardig kunnen worden gebruikt als cellulosevezel of als ligninefractie. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was de opdrachtgever van het project, waarin we samenwerkten met Cargill, Schut Papier en Interface.

Een ander voorbeeld is het project GlueReed. Hierin is overjarig riet uit natuurgebieden gebruikt als grondstof voor plaatmateriaal, met een op biomassa gebaseerde hars als binder. Partners in dit project waren Natuurmonumenten, DSM, Compakboard en CS Process Engineering.  

Oproep aan partners

Wij nodigen bedrijven die nu nog petrochemische grondstoffen gebruiken van harte uit om samen met ons uit te vinden welke mogelijkheden cellulose biedt als alternatief. Denk aan bedrijven in de bouw, de verpakkingsindustrie en de plasticsindustrie. Daarnaast komen we graag in contact met bedrijven die celluloserest- of afvalstromen willen valoriseren of nieuwe afzetmogelijkheden willen verkennen voor cellulose uit hout- of houtachtige gewassen.