Datatechnologie en kunstmatige intelligentie in agrifood

Datatechnologie en kunstmatige intelligentie in agrifood

Van oogstmoment tot transporttemperatuur: de keten herbergt een schat aan informatie die gebruikt kan worden om opbrengsten te verhogen en product kwaliteit te optimaliseren. IT-bedrijven en machinebouwers kunnen samen met Wageningen University & Research datamanagement-tools, software en machines ontwikkelen en verbeteren die garanderen dat agrifood bedrijven de beste beslissingen nemen over afzetmarkt, bewaarduur en transportcondities.

Beslissingsondersteunende systemen

Wat zeggen omstandigheden in de keten over kwaliteitsproblemen? Hoe kan informatie over groei en distributie zo geïntegreerd worden dat ze productkwaliteit voorspellen? Welke markt biedt de beste prijs voor aardbeien met deze kwaliteit? ICT en innovatieve methoden voor de beoordeling van productkwaliteit leveren de agrifood-sector een overvloed aan interessante informatie op. Wageningse experts begeleiden klanten bij het verzamelen, ordenen en analyseren van deze gegevens. Ze ontwikkelen gevalideerde prototypes voor intelligente, beslissingsondersteunende software die inzichten in kwaliteit na de oogst koppelt aan bedrijfsprocessen. Ondersteunende middelen varieren van, bijvoorbeeld het automatisch herkennen van bruine vlekken op appels, tot aan het automatisch opsporen van patronen in gegevens verzameld tijdens productie, opslag en levering. Hiermee zijn bijvoorbeeld voorheen onbekende productie- en bewaarfactoren te identificeren die van invloed zijn op de zoetheid en/of rijpheid van fruit.

Kunstmatige intelligentie en machine learning

Wageningen Food & Biobased Research verdiept zich al meer dan tachtig jaar in het meten van kwaliteit en het verlengen van de houdbaarheid van versproducten. Onze experts werken vanuit een unieke multidisciplinaire aanpak en hebben een diepgaande kennis van naoogsttechnologie, sensortechnieken, supply-chain management en datawetenschappen. Ze weten als geen ander hoe je fundamentele kennis koppelt aan praktische inzichten en spreken de taal van zowel de agrifood-industrie als de ICT-sector. Ze weten ook welke gegevens nodig zijn - en waar ze moeten worden verzameld - en komen tot een heldere definitie van de klantvraag.

Wageningen Food & Biobased Research staat bekend als expert in het toepassen van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning in agrifood. Software-prototypes worden ontwikkeld in samenwerking met IT-bedrijven, machinebouwers en agrifood-bedrijven in een iteratief proces, in nauw overleg met de klant, en op maat.

Voorspellen van kwaliteit

Marvin ™ Technologies en de AI-kleureninspecteur zijn geavanceerde platforms voor het voorspellen van de kwaliteit van bederfelijke producten na de oogst. Deze platforms, ontwikkeld door Wageningen Food & Biobased Research, leveren daarnaast data als input voor beslissingsondersteunende systemen: belangrijke management tools in publiek-private samenwerkingsverbanden als GreenCHAINge, High Tech to Feed The World en Fresh On Demand.

Het door het ministerie van LNV gefinancierde onderzoeksproject Sensor Potential verkent mogelijkheden voor nieuwe, niet-destructieve sensortechnologieën voor kwaliteitsmetingen op productniveau.

Binnen het project Trusted Source wordt onderzocht hoe transparantie in de voedselketen bevorderd kan worden, zodat consumenten en bedrijven beter geïnformeerd kunnen worden over bijvoorbeeld de oorsprong, duurzaamheid en gezondheid van hun voedsel.

Meer weten?

Werken aan slim datamanagement en beslissingsondersteunende systemen in agrifood? Wageningen Food & Biobased Research biedt geavanceerde oplossingen en wetenschappelijk onderbouwd advies. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.