Gezonde en Duurzame Voedingskeuzes

Om mensen te kunnen ondersteunen bij de overstap naar een gezonder en duurzamer eetpatroon, is het van belang om inzicht te hebben in hun voedingsgewoonten en eetgedrag.

Wageningen Food & Biobased Research helpt om voedselkeuzes, sensorische voorkeuren en voedingsgedrag van de consument inzichtelijk te maken. Daarbij kijken we naar de impact van verschillende omgevingen en context. Zo helpen wij onze klanten en partners met wetenschappelijk onderbouwd advies voor het veranderen van consumentengedrag.

Gezonde en duurzaam eten voor mens en planeet

Wat en hoe we eten heeft grote invloed op onze gezondheid en de toekomst van onze planeet. Onderzoek naar consumentengedrag helpt om gedragsdeterminanten beter te begrijpen, gedragsverandering in gang te zetten en positieve veranderingen in voedingskeuzes op de lange termijn te realiseren.

Innovatieve en geïntegreerde onderzoeksaanpak

Wageningen Food & Biobased Research is uw vertrouwde partner op het gebied van consumentengedrag en het stimuleren van gezonde en duurzame product- en voedingskeuzes.

We passen innovatieve methoden toe om product-, persoons-, gedrags- en omgevingsaspecten te bestuderen in het lab, in real-life setting, of online. Onze ​​geïntegreerde aanpak omvat:

  • begrijpen van drijfveren en barrières van consumenten,
  • evalueren van sensorische eigenschappen en voedselvoorkeuren
  • wetenschappelijk onderbouwde strategieën voor gedragsverandering;
  • voorlichting over gezond eetgedrag;
  • begeleiding bij het ontwerp van een gezonde eetomgeving.

Stimuleren van gezond en duurzaam eetgedrag

We hebben uitgebreide ervaring met het implementeren van strategieën om gezond en duurzaam eetgedrag te stimuleren bij specifieke doelgroepen, zoals bij kinderen in de opvang en op scholen (1-12 jarigen).

Het ‘Groenten en fruit op school, vanzelfsprekend!’ project onderzocht een vijfdaags schoolbeleid en liet daarbij een verdubbeling zien van de groente- en fruitconsumptie tijdens de pauze van 10.00 uur.

In het SHIFT2HEALTH project onderzoeken we strategieën voor gedragsverandering bij mensen met een hoog risico op zwaarlijvigheid wat veroorzaakt is door een verstoring van de biologische klok als gevolg van ploegenarbeid.

We komen graag met u in contact

Interesse om samen te werken en gezonde, duurzame voedselkeuzes te stimuleren? Neem dan contact met ons op!