Ondersteuning voor Registratie, Claims en Etikettering van Voeding

Europa heeft eigen specifieke wet- en regelgeving en procedures voor de toelating van voedingsmiddelen en de ingrediënten daarvan. Voorbeelden hiervan zijn de aanvraag voor nieuwe voedingsmiddelen (producten zonder significante consumptie vóór 15 mei 1997) en gezondheidsclaims ter beoordeling door de Europese Commissie. Wij kunnen volledige ondersteuning bieden voor het samenstellen van aanvraagdossiers, inclusief het genereren van de benodigde wetenschappelijke gegevens voor de onderbouwing van veiligheidsaspecten of gezondheidsbevorderende eigenschappen.

Nieuwe voedingsmiddelen

Het is niet eenvoudig om nieuwe ingrediënten of voedingsmiddelen op de Europese markt te brengen vanwege de ingewikkelde wetgeving van de EC en de EFSA autorisatieprocedures. Voor een succesvolle aanvraag is deskundigheid nodig op het gebied van de levensmiddelenwetgeving, maar ook moeten bijvoorbeeld toxicologie, veiligheid, allergeniciteit, voedingswaarde en voedselverwerking naast elkaar gelegd worden. Er zijn niet veel bedrijven die zelf alle benodigde stukken kunnen leveren zonder externe hulp. Wageningen Food & Biobased Research is uw ervaren partner. We werken samen met bedrijven die nieuwe eiwitstromen ontwikkelen uit bestaande voedingsgewassen, of geheel nieuwe bronnen uit insecten, planten en micro-organismen. Ons huidig portfolio bevat aanvragen voor een aantal nieuwe eiwitbronnen.

Gezondheidsvoordelen

Ook weten veel bedrijven niet precies wat ze wettelijk gezien wel en niet mogen zeggen over gunstige gezondheidseffecten op websites of verpakkingen van voedingsmiddelen. Onduidelijkheid over de procedure bij het samenstellen van een gezondheidsclaimdossier kan bedrijven er zelfs van weerhouden om potentiële toegevoegde waarde te onderzoeken. Wageningen Food & Biobased Research beschikt over ervaren experts om de wetenschappelijke literatuur te evalueren en advies te geven over etikettering en  ingrediëntenvermelding. Voor bedrijven die een claim goedgekeurd willen krijgen, kunnen we een routekaart voor de verzameling van de benodigde gegevens maken, een vroege screening met in-vitro-experimenten bieden of humane klinische interventieonderzoek uitvoeren op locatie.

Flexibel partnerschap

Wageningen Food & Biobased Research biedt flexibele ondersteuning voor voedingsregistratieprocedures, van eendaagse consultancy tot volledige samenstelling en opvolging van dossiers.  Onze experts voeren diverse registratiewerkzaamheden uit voor bedrijven, zoals evalueren van documenten, rapporten en gegevens, analyseren van ontbrekende gegevens en opzetten van routekaarten voor de verzameling van benodigde gegevens, uitvoeren van experimenteel onderzoek om aanvullende gegevens te genereren, of beantwoorden van vervolgvragen van de EFSA. Als onderdeel van Wageningen University & Research hebben we toegang tot topfaciliteiten voor het uitvoeren van voedings- en gezondheidsonderzoek, van laboratoriumanalyses tot volledig humaan klinisch onderzoek op locatie.

Contact

Of u nu ondersteuning wilt bij één lastig onderwerp of de volledige aanvraagprocedure wilt uitbesteden: Wageningen Food & Biobased Research is uw vertrouwde partner. Heeft uw bedrijf ondersteuning nodig bij de toelatingsaanvraag voor nieuwe voedingsmiddelen of bij de ontwikkeling van een strategie voor gezondheidsclaims? Neem gerust contact op met ons team.