Energie transitie

Watertechnologie voor energietransitie

De industriële sector en de agrifoodsector zijn op zoek naar nieuwe manieren om hun energie- en watervoetafdruk te beperken. Wageningen Food & Biobased Research ondersteunt deze inspanningen door nieuwe en innovatieve watertechnologieën te ontwikkelen. Op basis van een multidisciplinaire aanpak werken we samen met partners uit de industrie aan processen gericht op energie- en waterbesparing, alsmede op terugwinning.

Behoefte aan geïntegreerde water-energieoplossingen

Voor veel processen in de industriële sector en de agrifoodsector is het belangrijk dat er voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is. Waterbehandeling is echter vaak een energie-intensief proces. Met de stijgende energieprijzen kan de beschikbaarheid van water zelfs in gevaar komen en dus ook de continuïteit van productieprocessen. Er moet daarom meer aandacht komen voor kosteneffectieve, energie-efficiënte waterbehandelingsmethoden. Dit is ook belangrijk vanwege de klimaatafspraken over het beperken van broeikasgasemissies. Door oplossingen te ontwikkelen vanuit een multidisciplinaire aanpak, kunnen grote besparingen worden gerealiseerd, zowel op water- als op energieverbruik.

Van fundamenteel onderzoek naar praktische oplossingen

Wageningen Food & Biobased Research vertaalt conceptuele kennis en fundamenteel onderzoek van Wageningen University en andere kennisinstellingen in praktische oplossingen waarmee bedrijven op effectieve wijze energiebesparingen kunnen realiseren. Op dit gebied lopen wij voorop. We richten ons daarbij op drie domeinen:

  • Terugwinning en hergebruik van energie uit waterprocessing
  • Energiebesparende watertechnologieën
  • Transitie naar duurzame energiebronnen

Hiervoor ontwikkelen we technologieën tot aan de technologische demonstratiefase (TRL 7), waaronder warmte- of elektrisch aangedreven technologieën, zoals membraandestillatie, osmotische destillatie, voorwaartse osmose, pertractie en elektrochemische scheiding.

Proof of Work en bespaarde energie

In de afgelopen jaren heeft Wageningen Food & Biobased Research bijgedragen aan diverse projecten waarin de energie-efficiënte benutting en behandeling van water centraal stonden.

In het MEMSTIL-project hebben we samen met de voedingsmiddelenindustrie aangetoond dat het energieverbruik aanzienlijk omlaag kan door restwarmte te gebruiken voor de productie van proceswater of door waterstromen met membraandestillatie te concentreren.

Wageningen Food & Biobased Research heeft bijgedragen aan het EU-project E4water, gericht op economisch en ecologisch efficiënt waterbeheer in de Europese chemische industrie. Voor dit project onderzochten we de mogelijkheden voor het hergebruiken van spuiwater uit koeltorens. Membraandestillatie en elektrodialyse maakten deel uit van deze studie.

Het Sea2H2-project heeft aangetoond dat de kosten voor de productie van groene waterstof via elektrolyse op zee drastisch kunnen worden verlaagd door het ter plekke maken van Ultra Puur Water (UPW) door middel van membraandestillatie.

Op zoek naar partners

Bent u op zoek naar veilige, duurzame en kostenefficiënte oplossingen voor waterbehandeling, waterhergebruik en energiebesparingen? Samen met u brengen we de mogelijke oplossingen voor uw bedrijf in kaart en ontwikkelen we innovatieve technologieën die niet alleen energie- en waterbesparingen opleveren maar waarmee ook energie en water kan worden teruggewonnen.