Project

100% biobased asfaltbinder

Bitumen is de fossiele binder in asfalt. Er worden in de toekomst een tekort aan bitumen en veranderingen in kwaliteit verwacht. Bovendien is het geen duurzaam product. Het doel van dit project is om een volledig (100%) biobased asfaltbinder te ontwikkelen dat duurzamer is en goede prestaties geeft bij verwerking in wegdek.

Bitumen is de binder die wordt gemengd met aggregaten om asfaltbeton te maken en is een belangrijk bouwmateriaal voor wegen. Het wordt echter verkregen uit residu van olieraffinaderijen en is dus van fossiele oorsprong. Er worden in de toekomst een tekort aan bitumen en veranderingen in kwaliteit verwacht, en er wordt met spoed gezocht naar duurzamere alternatieven.

De afgelopen tien jaar zijn er in asfalt verschillende biobased alternatieven voor bitumen geïntroduceerd, maar tot nu toe is geen van deze in staat gebleken om bitumen volledig te vervangen. Om een volledig (100%) biobased asfaltbinder te ontwikkelen is een krachtig consortium opgezet met kruislings aanvullende specialismen.

Om de ontwikkeling van een volledig biobased asfaltbinder als koolstofarm bouwmateriaal te faciliteren moeten er nieuwe waardeketens van landbouw en bosbouw afgeleide reststromen naar asfaltproductie worden opgezet. Valorisatie van deze reststromen draagt bij aan de volledige benutting van de biomassagrondstoffen, zowel met betrekking tot biogene koolstof als de milieu- en economische aspecten. Het hergebruik van asfalt en de langdurige opslag van biogene koolstof zullen de claims van verduurzaming en circulaire economie versterken.

Biobased alternatief voor bitumen

Het hoofddoel van het project is om een 100% biobased alternatief voor bitumen te ontwikkelen door nieuwe recepten te ontwikkelen op basis van lignine en andere reststromen uit de agrofood- en bosbouwsector. De belangrijkste resultaten zullen een of meerdere biobased binder-recepten zijn die het potentieel hebben om het fossiele bitumen als binder voor asfalttoepassingen volledig te vervangen.

Formuleren en mengen van de sleutelcomponenten

De belangrijkste bijdrage van het project zal bestaan uit het formuleren en mengen van de sleutelcomponent(en) op een dusdanige manier dat ze goed functioneren als binder en voldoen aan de vereisten voor wegdektoepassing. Het doel is ook om een optimale interactie tussen de componenten te vervaardigen, zodat ze onderling compatibel en verwerkbaar zijn en elkaar versterken, om zo de gewenste functionele eigenschappen (zoals visco-elastisch gedrag en stabiliteit) te verkrijgen en de algehele prestaties van het bindermengsel te verbeteren. De binderprestaties in asfalt zullen worden getest door de partners binnen het project.

CO2-voetafdruk van asfaltbinder verlagen

Biobased binders hebben een significant lagere CO2-voetafdruk dan conventionele fossiele binders laten zien. Zo kan lignine de CO2-voetafdruk van asfaltbinder ten opzichte van fossiel asfalt met 35 tot 50% verlagen. Een kernaspect is het feit dat lange-termijn opslag van biogene koolstof in een (hergebruikt) materiaal zoals asfalt mogelijk is. Het uiteindelijke demomodel zal in de vorm van een kleinschalige asfaltweg met de 100% biobased binder gelegd gaan worden.