Project

Beleidsondersteuning Circularity of Bioplastics

Voor veel producten is in het huidige afvalbeheersysteem geen goede end-of-life oplossing. WUR onderzoekt hoe biobased en/of industrieel composteerbare materialen kunnen bijdragen aan meer circulariteit. De uitkomsten van het onderzoek worden binnen dit project vastgelegd in een document dat de beleidsvorming door met Ministerie kan ondersteunen.

In een gerelateerd PPS project (BBE-2005/LWV20.268) werken meerdere bedrijven samen met als doel te onderzoeken hoe biobased en/of industrieel composteerbare materialen kunnen bijdragen aan meer circulariteit. Er worden enkele specifieke cases geselecteerd, waar de verwachting is dat een biobased/composteerbare oplossing een reëel alternatief lijkt. Momenteel wordt gedacht aan vleesschalen, koffiecapsules en tuinbouwproducten. Voor deze drie cases zal een overzicht worden gemaakt van verschillende alternatieve oplossingen. Het gaat hierbij zowel om bestaande oplossingen als mogelijk toekomstige oplossingen (op relatief korte termijn). Bovendien worden zowel biobased/composteerbare als andere materialen meegenomen. Deze alternatieven worden objectief vergeleken, met behulp van een impact assessment. Hierin wordt breed gekeken: naast duurzaamheidsaspecten wordt bijvoorbeeld ook praktische haalbaarheid meegenomen. De uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd in een document dat de beleidsvorming kan ondersteunen.

Publicaties