Project

Biologisch afbreekbare bloempotten op de markt

De belangstelling voor biologisch afbreekbare bloempotten bestaat al een aantal jaren.

Er was tot nu echter geen alternatief dat qua prijs, gewicht en gebruiksgemak in de buurt kwam van de traditionele bloempot. Dit project laat zien dat biologisch afbreekbare bloempotten kunnen voldoen aan de hoge kwaliteits-  en bedrijfseconomische eisen. Het resultaat: onder de merknaam D-grade zijn biologisch afbreekbare bloempotten van Desch Plantpak B.V op de markt.

Per jaar worden in Nederland drie miljard bloempotten verbruikt. Daarvoor is 30.000 ton polypropyleen (PP) nodig. Omdat deze grondstof bijna geheel uit gerecycled materiaal bestaat, zijn de kosten laag. De bestaande bloempot weegt bovendien maar enkele grammen en is geschikt voor automatische verwerking. Een biologische variant van de traditionele pot moet dan ook aan deze hoge eisen voldoen, voordat de markt belangstelling heeft. Dat betekent dat alle schakels in de keten, van grondstofleverancier via pottenproducent, plantenteler en retailer tot de consument, de meerwaarde moeten zien.

Pottenproducent

Bij het onderzoek naar de biologisch afbreekbare bloempotten hebben onderzoekers van Wageningen UR samengewerkt met pottenproducent Desch Plantpak B.V, plantenteler Eerbeek Plantencentrum, retailer Intratuin en kenniscentrum Flora Holland. Hierdoor was het mogelijk om de kwaliteit van de bloempotten in de hele keten te testen.

Afbreekbaar plastic

Er bestaan veel soorten materiaal voor biologisch afbreekbare bloempotten. Voor dit onderzoek zijn verschillende mengsels van de biologisch afbreekbare plastic PLA getest. PLA is een polyester op basis van melkzuur, dat op zijn beurt wordt gewonnen uit landbouwproducten als aardappelen, maïs en tarwe. PLA heeft een interessante prijs/kwaliteitverhouding en is bovendien thermoplastisch te verwerken op bestaande apparatuur.

Plantenteelt

Er zijn een aantal PLA-mengsels geschikt bevonden voor bloempotten. Hiervan zijn verschillende soorten PLA-potten gemaakt. Deze biologisch afbreekbare potten zijn in praktijkproeven gebruikt voor plantenteelt om te zien of de pot invloed heeft op de plantgroei of de werkwijze van de teelt. Een andere pot kan bijvoorbeeld betekenen dat een andere manier van water geven noodzakelijk is. Uit de proeven bleek dat PLA geen invloed heeft op plantengroei of werkwijze. Ook zijn de PLA-potten goed te gebruiken in geautomatiseerde processen. PLA heeft behalve veel voordelen ook een nadeel: het kan vervormen bij hoge temperaturen zoals die kunnen voorkomen in de kas. Hiervoor is een oplossing gevonden.

Materiaaltechnologie

Onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research hielden zich bij dit project vooral bezig met de materiaaltechnologie. De Mensen van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, afdelingen PPO Bijen, Glastuinbouw en Paddenstoelen, PPO Bloembollen, PPO Bomen en PPO Fruit, richtten zich vooral op teelttechniek.

Groene grondstoffen

“Het project is succesvol verlopen”, vertelt Gerald Schennink, coördinator bij het project Biologisch afbreekbare bloempotten, en projectleider bij Food & Biobased Research. Volgens Schennink hebben alle partijen in de keten goed samengewerkt waardoor het product nu al zijn weg naar de markt heeft gevonden.

Voor meer informatie: zie het gebruik van groene grondstoffen en het onderzoek van Wageningen UR over biobased producten.