Project

COVID-19 en de effecten op voedselverspilling bij Nederlandse consumenten

Wageningen Food & Biobased Research is een project gestart, in samenwerking met het Voedingscentrum, om te onderzoeken wat de effecten zijn van de COVID-19 crisis op voedselverspillingsgedrag bij Nederlandse huishoudens.

Voedselverspilling is een wereldwijd probleem. Nederlandse consumenten verspillen gemiddeld 34 kg voedsel per persoon per jaar (2019).

COVID-19 en voedselverspilling van consumenten

De intelligente lockdown vanwege de COVID-19 pandemie begon in Nederland op 16 maart 2020. Dit betekende onder andere het sluiten van restaurants en cafés, het stoppen van (bedrijfs)catering, en evenementen werden uitgesteld of geannuleerd. Voor het winkelen werden strikte sociale afstandsmaatregelen getroffen en alle Nederlanders kregen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven of te werken. Deze maatregelen vroegen om aanpassingen in het gedrag van alle Nederlanders en beïnvloedden het koop-, kook- en bewaargedrag van mensen. In het begin zag men in de media beelden van lege schappen in de supermarkt, en werden bepaalde producten gehamsterd, o.a. brood, meel, pasta, rijst, desinfecterende handzeep en toiletpapier. Het was onduidelijk welke gevolgen de COVID-19 situatie had op het koop-, kook- en bewaargedrag van Nederlandse huishoudens, en of dit leidde tot meer of minder voedselverspilling.

Doel

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de effecten van de COVID-19 crisis (inclusief de quarantaine and anderhalvemeter afstandsmaatregelen) op het koop-, kook-, bewaar- en het verspilgedrag van Nederlandse huishoudens en hoe dit verschilt van de periode voor COVID-19.

Vragenlijstonderzoek bij consumenten

1500 consumenten vulden een vragenlijst in over hun gedrag rondom voedselverspilling tijdens de COVID-19 lockdown periode in vergelijking met hoe het daarvoor was. De vragenlijst is ontwikkeld op basis van het Motivation- Opportunity-Ability framework van het EU-project REFRESH en bestond uit verschillende aspecten van voedselverspilling, zoals maaltijdplanning, aankoop- en bewaargedrag, maaltijdbereiding, en zelf-gerapporteerde voedselverspilling. De vragenlijst werd ingevuld in de periode 8-17 mei 2020.

Resultaten vragenlijstonderzoek

Hoewel de meerderheid van de respondenten aan gaf dat zij evenveel voedsel weggooien, gaf een kwart van de respondenten (26%) aan dat zij minder voedsel verspillen in vergelijking met voor Corona. De vermindering van voedselverspilling bij deze groep consumenten kan verklaard worden door een betere planning (meer gebruik van boodschappenlijstjes, minder impulsaankopen, meer lang houdbare producten), meer tijd besteden aan koken en minder maaltijdrestjes, een beter overzicht van welke levensmiddelen men thuis op voorraad heeft, meer aandacht voor houdbaarheidsdata en minder onverwachte gebeurtenissen. 

De inzichten uit dit onderzoek over de onderliggende verklaringen voor minder voedselverspilling tijdens deze buitengewone periode kunnen richting geven voor de ontwikkeling van interventies om gedragsverandering te bewerkstelligen, ook na COVID-19.