Nieuws

Duurzaamheidscertificering en ecolabels voor biobased producten en waardeketens verder onderzocht

Published on
14 december 2022

Circulaire biobased productiesystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Europese Green Deal, met name het Zero Pollution Action Plan, en de Climate Target 2030, als ze duurzaam worden ontwikkeld. Momenteel zien we een groei van duurzaamheidscertificeringsschema's en business-to-business-labels. Dit zijn immers belangrijke instrumenten voor de wereldwijde productie en handel om aantoonbaar duurzamer te worden. De particuliere sector richt zich hierbij vooral op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar hoe kunnen we de robuustheid en effectiviteit van deze instrumenten waarborgen en toewerken naar harmonisatie van deze duurzaamheidsvereisten?

Dit is precies waar SUSTCERT4BIOBASED aan gaat werken! Dit door Horizon Europe gefinancierde project (Subsidieovereenkomst nr.: 101059785) gecoördineerd door Wageningen Food & Biobased Research is in juni 2022 van start gegaan. Tijdens de looptijd van het project (drie jaar) gaan de vijf partners de bestaande internationale en EU-duurzaamheidscertificeringsschema's en ecolabels voor biologische hulpbronnen en biobased producten beoordelen en analyseren, en hun sterke en zwakke punten identificeren.

De kosten en baten van de ingebruikname van certificeringsschema's en ecolabels
worden hierin ook mee genomen, waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke economische en geïnternaliseerde milieu- en sociale impact. Er zullen betrouwbaregegevens komen over volumes van biologische hulpbronnen en biobased producten in de wereldwijde handelsstroom en de mate van hun certificering (in percentages). Uiteindelijk gaat het projectconsortium aanbevelingen doen aan beleidsmakers, de producenten van duurzaamheidssystemen, de spelers in de industriële biobased waardeketenen de belanghebbenden in de regionale bio-economie.

Wilt u deelnemen aan het ‘Network of Interest’ van ons project? U
krijgt dan op ons platform als eerste toegang tot projectresultaten en u heeft de
mogelijkheid om uw input en feedback te delen. U kunt gemakkelijk online registreren. Uw steun aan onze doelstellingen wordt zeer op prijs gesteld.

Volg SUSTCERT4BIOBASED op sociale mediaplatforms (Facebook, Twitter, LinkedIn, and YouTube) om op de hoogte te blijven van de updates en aankomende evenementen van SUSTCERT4BIOBASED.