Nieuws

Europees netwerk stimuleert industriële toepassing lignine

Gepubliceerd op
2 juli 2019

Lignine heeft als natuurlijke lijmstof veel potentie voor tal van toepassingen. Tot nu toe worden de industriële mogelijkheden van lignine echter nog niet optimaal benut. LignoCOST, een groot Europees netwerk dat wordt gecoördineerd door Wageningen Food & Biobased Research, moet daar verandering in brengen. Doel: een pan-Europees netwerk ontwikkelen dat de totale waardeketen bestrijkt, van grondstof tot rendabele en duurzame eindproducten.

“Lignine is een zeer interessante stof”, zegt Richard Gosselink, onderzoeker van Wageningen Food & Biobased Research en coördinator van LignoCOST. “Het is goedkoop, omdat het in grote hoeveelheden voorkomt in de natuur. Zo geeft lignine als lijmstof stevigheid aan bomen, grassen en stro. De stof komt vrij bij de pulp- en papierproductie, waarvoor het nu vooral nog als brandstof wordt gebruikt. Dat is zonde, want lignine kan voor de industrie van veel grotere waarde zijn. Zo heeft de stof interessante aromatische en polymeereigenschappen. Maar lignine werkt bijvoorbeeld ook UV-stabiliserend en heeft een antimicrobiële werking.”

Industriële toepassingen

Opschaling van bestaande toepassingen en ontwikkeling van nieuwe toepassingen kunnen volgens Gosselink leiden tot extra inkomsten voor bedrijven in verschillende industrieën: “Lignine wordt bijvoorbeeld al succesvol toegepast in producten als cement, emulsieasfalt, composieten en in lijmen voor vezelplaten. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden, zoals asfalt, koolstofvezels en bouwmaterialen. Het EU-netwerk LignoCOST moet daarvoor een stevige basis gaan leggen.” LignoCOST wordt ondersteund door het EU COST-programma en richt zich primair op het creëren en delen van kennis. “Die kennis moet de valorisatie van lignine richting industriële toepassingen een flinke stimulans geven.”

Meer dan 200 partners

LignoCOST (CA17128) bestaat uit vijf werkprogramma’s die zich elk op hun eigen doelstellingen en resultaten richten. Meer dan 200 partners uit 38 landen hebben zich bij het ambitieuze programma aangesloten. Het LignoCOST-netwerk organiseert een flink aantal netwerkevenementen, workshops en trainingen. Verder ondersteunt het netwerk jonge wetenschappers die wetenschappelijk onderzoek naar lignine willen doen. LignoCOST heeft een looptijd tot oktober 2022.