Nieuws

GIANT LEAPS versnelt de transitie naar alternatieve voedingseiwitten

Published on
29 september 2022

Wageningen University & Research werkt mee aan GIANT LEAPS, een nieuwe Horizon-onderzoeks- en innovatieactie. Dit door de EU gefinancierde project is bedoeld om de transitie van dierlijke naar alternatieve voedingseiwitten te versnellen.

Deze verandering in het voedingspatroon is essentieel om de milieu-impact van ons voedselsysteem te verminderen en de gezondheid en het welzijn van mensen, dieren en de planeet te verbeteren. Het project zal strategische innovaties, methoden en open-access datasets opleveren om deze verandering in het voedingspatroon te versnellen, in overeenstemming met de 'van boer tot bord'-strategie. Daarnaast zal het bijdragen aan de Europese Green Deal-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050. De EU ondersteunt dit project gedurende 4 jaar met een financiering van €10,3 miljoen, met ingang van 1 september 2022. In totaal heeft GIANT LEAPS een budget van €11,9 miljoen. Het project sluit perfect aan bij de missie van WUR, binnen het Proteins for Life-programma.

Alternatieve eiwitbronnen beoordelen

Het GIANT LEAPS-project zal alternatieve eiwitbronnen beoordelen, deze vergelijken met traditionele dierlijke eiwitten en toekomstige voedingspatronen definiëren die zijn geoptimaliseerd voor milieu- en gezondheidseffecten. Onder meer de volgende alternatieve eiwitbronnen zullen worden onderzocht: plantaardige eiwitten, microben- en schimmeleiwitten, eiwitten uit zee, eiwitten van insecten, kweekvlees en traditionele eiwitten. Tijdens het project wordt ook onderzoek gedaan naar de uitdagingen bij het gebruik van alternatieve eiwitbronnen voor toepassingen in menselijke voeding, zoals de verwerking van ingrediënten en voedselproductie, veilig ontwerp (inclusief allergeniciteit), verteerbaarheid en gezondheid, en duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat.

De combinatie van innovaties, verbeterde methoden en toegankelijke, uitgebreide datasets voor diverse alternatieve eiwitten zal meerdere doelgroepen dienen: beleidsmakers kunnen hiermee met prioriteit wijzigingen doorvoeren die de gewenste dieetverandering bevorderen, actoren in de waardeketen kunnen strategische wetenschappelijke, zakelijke en investeringskeuzes maken, en het grote publiek kan duurzamere en gezondere voeding kiezen.

Europees GIANT LEAPS-consortium

Het GIANT LEAPS-consortium bestaat uit 34 partners uit heel Europa, variërend van start-ups tot universiteiten en onderzoeksinstituten, in lijn met de multidisciplinaire aard en de omvang van het project. Onder leiding van projectcoördinator Dr. Paul Vos van Wageningen Food & Biobased Research is begin september de eerste projectbijeenkomst georganiseerd in Wageningen. Hier konden de consortiumpartners elkaar ontmoeten en plannen maken voor de 4-jarige looptijd van het project. Onderzoekers van 5 groepen en instituten van Wageningen University & Research zijn betrokken bij het project, met onder meer Dr. Ine van der Fels-Klerx van Wageningen Food Safety Research. Zij leidt het werk om de optimale voedingspatronen met alternatieve eiwitten voor de toekomst te bepalen.

Tijdens de eerste GIANT LEAPS Stakeholder Board van eind september zullen uitgenodigde belanghebbenden hun input geven die gedurende het project zal worden vertaald naar relevante inzichten en oplossingen. Naarmate het project vordert, wil GIANT LEAPS ook het advies inwinnen van andere groepen belanghebbenden, zoals consumentenverenigingen, eerstelijns producenten, voedingsmiddelenindustrie, detailhandel/horeca, volksgezondheidsinstanties, risicobeoordelaars en beleidsmakers.