Project

GIANT LEAPS

Het project focust op het vullen van kennistekorten op het gebied van gezondheid en duurzaamheid van alternatieve eiwitbronnen in menselijke voeding. Hierbij is aandacht voor levensmiddelentechnologie, voedselveiligheid en allergeniciteit, gezondheid, milieu en duurzaamheid, en consumentenacceptatie. Het project ontwikkelt daarmee kennis waarmee het produceren en consumeren van gezond en duurzaam voedsel wordt gestimuleerd, en waarmee de voedselketen substantieel duurzamer en veiliger kan worden – twee centrale thema’s van Missie D – gewaardeerd, gezond en veilig voedsel.

GIANT LEAPS zal strategische innovaties, methodologieën en open-access datasets opleveren om de eiwittransitie en bijbehorende dieetverandering teweeg te kunnen brengen ter vergroening van ons voedselsysteem en ter bevordering van gezondheid en welzijn van mens, dier en planeet. Het project zal strategische innovaties, methodologieën en open-access datasets opleveren om deze veranderingen werkelijkheid te kunnen maken. De transitie is complex door de diverse actoren die betrokken zijn en wordt verder gehinderd door belangrijke kennistekorten over de verschillende alternatieve eiwitbronnen en domeinen van gezondheid (voedselveiligheid, allergeniciteit, verteerbaarheid), milieu & duurzaamheid (GHG, milieu- en climaatimpact, biodiversiteit, circulariteit) en implementatie & acceptatie (technologisch, sensorisch, consumentenacceptatie) heen.

Publicaties