Project

Groente en fruit op het kinderdagverblijf

Wageningen Food & Biobased Research is samen met de gemeente Wageningen een onderzoeksproject gestart om de groente- en fruitconsumptie bij jonge kinderen te stimuleren.

De meeste consumenten weten dat groente en fruit gezond zijn. Toch eten de meeste kinderen en volwassenen onvoldoende groente en fruit. Voor eetgewoonten geldt: jong geleerd is oud gedaan. Daarom is het belangrijk dat jonge kinderen gezonde eetgewoonten aanleren. Het kinderdagverblijf is een ideale plek om jonge kinderen te stimuleren om groente en fruit te eten. Je bereikt veel kinderen, de omgeving is gericht op ontwikkelend leren, en de kinderen zijn een rolmodel voor elkaar. Spelenderwijs doen kinderen nieuwe ontdekkingen, zo ook het eten van groente en fruit.

Hoewel het steeds beter bekend wordt hoe kinderen gestimuleerd kunnen worden om groente en fruit te eten, zijn er nog weinig praktische methoden beschikbaar voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven om met de kinderen aan de slag te kunnen gaan om gezonde voeding te bevorderen.

Het doel

Het doel van dit onderzoeksproject is om effectieve en praktische methoden te verzamelen en te testen bij vijf Wageningse kinderdagverblijven om de groente- en fruitconsumptie van jonge kinderen te vergroten. Dit onderzoeksproject is gelieerd aan de PPS ‘Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca’ (TKI T&U 18012), waarin in een breder verband wordt gekeken naar het verhogen van de groente- en fruitconsumptie van kinderen via kinderdagverblijven.