Project

Interoperable data: verbeteren van uitwisselbaarheid data in voedseldomein

Data uit de voedselproductieketen is waardevol, bijvoorbeeld voor optimalisatie van ketens, processen of productkwaliteit, of voor de beslissingen van consumenten over hun voedsel. Er kan nog meer informatie uit die data worden gehaald door ze geautomatiseerd te verwerken (bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie). In de praktijk blijken uitwisseling en geautomatiseerde verwerking vaak moeizaam en kostbaar, omdat de data verspreid zijn in de keten en in uiteenlopende informatiesystemen. Het doel van dit project is om specifieke scenario’s te onderzoeken waarin uitwisselbaarheid en (her)bruikbaarheid van data bevorderd kan worden.

Noodzaak tot datastrategie

Data liggen vaak verspreid door de keten , in verschillende formats, en zijn in steeds wisselende combinaties nuttig voor meerdere doelen (herbruikbaar). Vraag en aanbod van data in de voedselproductieketen neemt toe. Daarmee groeit ook de uitdaging om verschillende informatiesystemen met elkaar te laten praten (interoperabiliteit), gegevens uit verschillende bronnen samen te brengen (integratie), en ze geautomatiseerd te verwerken. Traditionele technieken om gegevens samen te brengen leiden tot het ontstaan van meerdere duplicaten van dezelfde gegevens op verschillende plekken, die moeilijk up-to-date te houden zijn, en elkaar soms zelfs tegenspreken. Met gevolgen voor de kwaliteit, betrouwbaarheid en beveiliging van gegevens.

Integratie van data met inzet van semantische technologie

Doel van dit project is om data interoperabiliteit in de keten te bevorderen met de inzet van (en transitie naar) semantische technologie in de voedselproductieketen. Semantische technologie richt zich op het vastleggen van de betekenis van gegevens ongeacht hun format, en kennis over gegevens en hun onderlinge samenhang (bijv. tussen meerdere standaarden), op een manier die voor mens en machine begrijpelijk is. Dit draagt bij aan de kwaliteit, interoperabiliteit en integratie van data, en bredere inzetbaarheid van kunstmatige intelligentie.

Welke partijen zoeken we?

Wij zoeken Food service providers, retailers, voedselproducenten en -distributeurs die voor een concrete situatie of specifiek doel de uitwisselbaarheid en integratie van data willen verbeteren, maar ook NGO’s en adviesorganisaties die datastromen in de keten faciliteren voor maatschappelijke doelstellingen zoals gezondheid, duurzaamheid en veiligheid van voedsel. Daarnaast zoeken we IT-bedrijven in de agrifoodsector die werken aan proces- en productoptimalisatie en transparantie in ketens.

Het project start in januari 2022 en heeft een looptijd van 4 jaar. We hebben een breed consortium tot doel waar een geldelijke bijdrage per partner vereist is vanuit de subsidieverstrekker. We zoeken GEEN studenten en stagiaires.