Project

Ontwikkeling van hoogwaardige producten van cacaodoppen

Cacaodoppen zijn een reststroom met aanzienlijke marktkansen. Behalve dat ze rijk zijn aan vezels, beschikken ze over verschillende andere interessante bestanddelen als lignine. Wageningen Food & Biobased Research is onlangs een samenwerking aangegaan met Cargill Cocoa & Chocolate, Interface (tapijttegels) en Schut Papier om via de scheiding van individuele componenten middels een bioraffinageconcept zoveel mogelijk waardevolle bestanddelen te genereren uit deze cacaodoppen. Dit alles vindt plaats binnen een public-private onderzoeksproject getiteld Cocoashells Biorefinery met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken.

Cacaodoppen worden als zijstroom van de cacao-industrie meestal gebruikt in tuinborders of als biomassa voor verbranding. Volgens Richard Gosselink van Wageningen Food & Biobased Research zou het mogelijk moeten zijn om hoogwaardigere toepassingen te vinden. “Cacaodoppen bevatten lignine en vezels; componenten die interessant zijn voor de industrie. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om andere bestanddelen met marktkansen te winnen, zoals aromacomponenten.”

Mild scheidingsproces

Gosselink en zijn collega’s werken in het project aan een mild proces waarmee de hoofdbestanddelen kunnen worden gescheiden op relatief lage temperaturen en zonder gebruik van chemische stoffen. Dit is nodig zodat de componenten hun functionaliteit niet verliezen. Wageningen Food & Biobased Research en de projectpartners zullen in een later stadium onderzoeken hoe de bestanddelen kunnen worden verwerkt naar bruikbare producten.

Duurzaam alternatief voor bitumen

Een goed voorbeeld is de samenwerking tussen Wageningen Food & Biobased Research met tapijttegelproducent Interface. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een duurzaam alternatief voor de onderkant van tapijttegels, wat momenteel nog wordt gemaakt met de fossiele stof bitumen. “Wageningen Food & Biobased Research heeft inmiddels uitgebreide kennis over lignine,” aldus Gosselink. “Lignine kan wat betreft eigenschappen bijvoorbeeld makkelijk concurreren met bitumen. We kijken nu of we voor tapijttegels het bitumen geheel kunnen vervangen met een gelijke hoeveelheid lignine uit cacaodoppen. Tot nu toe zien we dat er wellicht een modificatie nodig is om het product de juiste viscositeit en hechting te geven.”

Zwavelvrij pulpproces

Samen met Schut Papier werkt Wageningen Food & Biobased Research aan een duurzaam bioraffinageproces voor de scheiding en verwerking van vezels uit cacaodoppen naar speciale papiersoorten. “Onze samenwerkingen met de papier- en pulpindustrie hebben ons veel kennis over vezels gebracht: hoe ze precies zijn samengesteld, hoe een goede distributie van vezels in eindproducten kan worden bereikt en hoe we goede papierproducten kunnen maken. In dit project hebben we gekozen voor een pulpproces zonder gebruik van zwavel. We hebben dit proces inmiddels succesvol getest op laboratoriumschaal en willen nu samen met Schut Papier de volgende stap zetten. Het markeert een interessante ontwikkeling voor de papierindustrie; er zijn zeer gunstige marktkansen voor duurzaam geproduceerde papierproducten.”

Aromacomponenten

Samen met cacaodoppenleverancier Cargill Cocoa & Chocolate onderzoekt Wageningen Food & Biobased Research welke andere waardevolle stoffen er uit de cacaodoppenreststroom gehaald kunnen worden. “We hebben nog niet alle relevante componenten geïdentificeerd, maar Cargill heeft interesse in aromacomponenten en andere bestanddelen die mogelijkerwijs in levensmiddelen en non-foodtoepassingen kunnen worden gebuikt,” zo legt Gosselink uit.

Vervolgonderzoek met geïnteresseerde marktpartijen

Het project begon in 2017 en loopt naar verwachting tot eind 2018. De eerste fase draait om het definiëren van een rendabel scheidingsproces om vezels en lignine te winnen, die vervolgens door de industrie kunnen worden onderzocht in toepassingstesten. Het is volgens Gosselink waarschijnlijk dat cacaodoppen meer waardevolle bestanddelen bevatten dan de hoofdstromen die in dit project worden bekeken. “Dergelijke mogelijkheden kunnen onderzocht worden in een vervolgproject met geïnteresseerde marktpartijen. Des te meer waarde we halen uit de cacaodoppen, des te groter de kans op marktsucces.”