Project

Pilotonderzoek Goed gietwater op opkweekbedrijven

Op basis van het in het project Goed Gietwater ontwikkelde technologieconcept voor duurzame watertechnologie voor opkweekbedrijven in de glastuinbouw, wordt op een opkweekbedrijf een pilot uitgevoerd met een aantal technologieën. Doel hiervan is om het drainwater voor gebruik als gietwater geschikt te maken.

Specifieke aandachtspunten in het pilotproject zijn de cascadering (= keten van processen op basis van één grondstof) van drain/spuiwater en de afbraak van remmiddelen/actieve stoffen.

Download werkpakketten