Nieuws

POWER4BIO, informatie voor regio’s in Europa die de volgende stap naar de bio-economie willen zetten

article_published_on_label
15 december 2020

Praktische handvatten waarmee regio’s in Europa de bio-economie een slinger kunnen geven. Dat is het doel van POWER4BIO, een 2.5-jarig project van Wageningen Food & Biobased Research en 14 Europese partners. Een van de resultaten: een online catalogus boordevol potentiële toepassingen en ‘good practices’ waarmee ook Nederlandse regio’s hun circulaire ambities kunnen versnellen.

“De regio (provincie, gemeente, landsdeel) is een logische schaalgrootte in de bio-economie”, zegt projectleider Martien van den Oever van Wageningen Food & Biobased Research: “De bio-economie draait op grondstoffen van het land en die verwerk je het liefst in de buurt. Met POWER4BIO willen we regionale beleidsmakers laten zien wat je zoal méér met biomassa kunt doen behalve composteren of vergisten; je kunt er bijvoorbeeld chemicaliën, materialen of veevoer mee maken en soms zelfs voedselproducten. Die kennis is in veel regio’s nog onvoldoende voor het voetlicht gebracht. Met dit project brengen we daar verandering in.”

Online catalogus

POWER4BIO heeft geresulteerd in een brede waaier aan kennisinstrumenten, zoals hulpmiddelen om in kaart te brengen welke onderdelen van de bio-economie interessant zijn voor een bepaalde regio. Er is ook een online catalogus ontwikkeld met een groot aantal potentiële oplossingen en good practices. “Wie de catalogus op trefwoorden doorzoekt, vindt een groot aantal toepassingen die hun waarde in de markt al hebben bewezen of waarvan ten minste al op pilotniveau is aangetoond dat ze werken”, legt Van den Oever uit: “Je kunt de catalogus doorzoeken op grondstof, technologie en producten. Wie bieden beleidsmakers zo een overzicht van mogelijke regionale toepassingen in begrijpelijke taal. Voor hen is dat heel prettig: ze kunnen natuurlijk ook zelf gaan googelen, maar waar begin je en hoe beoordeel je of de informatie die je op internet aantreft ook relevant is voor jouw regio?”

Haalbare businessmodellen

De onderzoekers van de kennisinstellingen - naast Wageningen Food & Biobased Research doen nog drie Europese kennisinstellingen mee aan het project - hebben ook 19 haalbare businessmodellen bij de horens gevat. Denk aan champignonteelt op koffiedrab of aan de inzet van vliegenlarven om vers gft-afval om te zetten in waardevolle eiwitten. Van den Oever: “Aan de hand van het business model canvas laten we zien hoe deze 19 modellen in elkaar zitten. Wie zijn bijvoorbeeld de grondstofleveranciers? Waar zitten de afnemers en wat is de meerwaarde van de technologie? Leidt die tot duurzame producten of is de meerwaarde vooral dat reststromen lokaal worden verwerkt in plaats van verbrand?”

In acht stappen naar strategie

In de afronde fase van het project wordt nog gesleuteld aan een Bioeconomy strategy accelerator toolkit, een methode waarmee beleidsmakers in acht stappen een biobased strategie kunnen ontwikkelen. “Doel hiervan is om hen stap-voor-stap door het proces te leiden, van het vinden van stakeholders en het ontwikkelen van een visie tot een concrete regionale strategie en een roadmap naar implementatie. De uitkomst kan bijvoorbeeld zijn dat de regio zich gaat richten op verwerking van biomassa in eigen regio. Maar het kan ook zijn dat de regio juist kiest voor samenwerking met een buurregio, omdat die beschikt over grootschalige productiefaciliteiten die voor de gewenste toepassing nodig zijn.”

Sparring partner

Edwin Hamoen, programmamanager Biorefinery van Wageningen Food & Biobased Research, hoopt dat POWER4BIO ertoe leidt dat regio’s makkelijker de stap naar de bio-economie kunnen zetten: “De wil is overal aanwezig, maar beleidsmakers worstelen met de vraag hoe je het moet aanpakken. Er zijn zoveel aspecten waar zij rekening mee moeten houden. Met een toolkit vol hulpmiddelen helpen wij hen om daar grip op te krijgen. En desgewenst voeden wij regio’s als sparring partner met gerichte feedback op onderdelen, zodat ze concreet aan de slag kunnen.”