Nieuws

Projecten van WUR en partners die geld krijgen uit het Nationaal Groeifonds

Gepubliceerd op
3 juli 2023

Het kabinet heeft het resultaat van de derde indieningsronde van het Nationaal groeifonds (NGF) bekendgemaakt. In totaal doet WUR mee aan vijf kennis- en innovatieprogramma’s, die onder voorwaarden financiering ontvangen of waarvoor de overheid een reservering in het groeifonds doet.

Dat heeft de commissie die gaat over de toekenning van de miljarden in het Nationaal Groeifonds vrijdag 30 juni bekend gemaakt. Met het fonds investeert het kabinet in programma’s die zorgen voor duurzame, economische groei op de lange termijn.

Toekenning onder voorwaarden

Bij een toekenning onder voorwaarden is de commissie van oordeel dat het voorstel op een aantal punten aantrekkelijk is, en op een aantal punten nog versterking nodig heeft.

Voorstellen waar WUR aan meedoet die voorwaardelijk zijn goedgekeurd:

Biobased circular (102 miljoen voorwaardelijk toegekend, 236 miljoen reservering na aanpassing bepaalde onderdelen). BioBased Circular (BBC) richt zich op het creëren en demonstreren van circulaire waardeketens in Nederland voor polymeren (kunststoffen) op basis van koolhydraatrijke biogrondstoffen.
Re-Ge-NL (129 miljoen voorwaardelijk toegekend). De indieners van het voorstel willen in de praktijk laten zien dat de overstap naar een regeneratieve landbouw mogelijk is. Regeneratieve landbouw is een manier van landbouw die voedselproductie combineert met natuurherstel. Het voorkomt uitputting van de bodem.

Reservering

Bij een reservering is de commissie overtuigd van het belang van het voorstel, maar vraagt zij de indieners om het op een aantal punten nog verder uit te werken, en binnen negen maanden opnieuw in te dienen. De commissie kan ook besluiten om aan een voorstel onder voorwaarden een budget toe te kennen, en om een deel van het gevraagd budget te reserveren. Voor WUR geldt dat bijvoorbeeld voor het voorstel ‘Biobased circular’. Aanvullende voorwaarden zijn bijvoorbeeld het vergroten van de inzet van bedrijven, het betrekken van specifieke organisaties bij voorstellen of het concreter uitwerken van voorgestelde projecten en activiteiten.

Biobased circular (236 miljoen reservering)
Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (125 miljoen reservering). Biomedische translatie is het vertalen van wetenschappelijke kennis, vaak opgedaan in modelsystemen, naar toepassingen voor mensen. Dit leidt tot onder meer nieuwe geneesmiddelen, medische technologie en voedingsmiddelen die onze gezondheid verbeteren. Voorstel van het consortium is om een Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) op te zetten met de ambitie om biomedische translatie te verbeteren én proefdiervrij te maken.
Deltaplan Valorisatie (417 miljoen reservering). Het Deltaplan Valorisatie wil een uitbreiding van het huidige valorisatiesysteem van onder meer universiteiten en hogescholen, zodat de Nederlandse kennispositie wat betreft wetenschappelijk, toegepast en praktijkgericht onderzoek beter wordt benut.
Holomicrobiome (200 miljoen reservering). Met dit voorstel willen de indieners het onderzoek naar microbiomen in Nederland te intensiveren en samen te brengen in het op te richten “Holomicrobioom Instituut”. Microbiomen zijn complexe gemeenschappen van bacteriën, schimmels en virussen die in veel processen een belangrijke rol spelen.